10X Tris-Glycine-SDS – Dung dịch đệm dạng bột – 1L

  • 1 Gói, dung dịch 1L 10X Stock
  • Dung dịch gốc hoặc bột pha sẵn tiện lợi – chỉ cần pha loãng hoặc hòa tan với nước khi cần thiết
  • Tiết kiệm thời gian và rắc rối – không cần cân, điều chỉnh độ pH hoặc cần dự trữ các hợp chất riêng lẻ
  • Thời hạn sử dụng dài
  • Đảm bảo tính nhất quán – QC nghiêm ngặt để phân tách có thể lặp lại

Năm bộ đệm có sẵn trong gói bột cho một loạt các kỹ thuật điện di trên gel protein tự nhiên và biến tính. Mỗi gói bột được cung cấp có thể được hoàn nguyên để tạo thành 1 lít dung dịch gốc. Dung dịch đệm chạy bộ cũng có sẵn với thể tích 1 lít và 5 lít dưới dạng dung dịch 10x Tris-Glycine và 10x Tris-Glycine-SDS pha sẵn.

Sản phẩm Bao Gồm: 1 gói để làm 1L 10X stock