W.S. TYLER® RO-TAP® RX-94 – Máy lắc sàng rung

Phân tích sàng với khối lượng mẫu lên đến 6 kg

W.S. TYLER® RO-TAP® RX-94 cho sàng thử nghiệm có đường kính lên đến 203 mm có thể được trang bị đồng thời hai tháp sàng. Nó sao chép chuyển động tròn và lắc của sàng tay với một chuyển động cơ học đều đặn.

Hai trong một:

  • Có thể thực hiện phân tích đồng thời hai mẫu vật liệu
  • Có thể sàng các vật liệu dạng khối kết tụ
  • Vận hành đơn giản thông qua việc thiết lập thời gian sàng

Sàng thử phù hợp cho ứng dụng của bạn:

  • 12 sàng thử thông thường hoặc 26 sàng nửa chiều cao và 1 sàng rây với đường kính 203 mm (8”) hoặc 200 mm.

Lưu ý rằng W.S. TYLER® RO-TAP® RX-94 không đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động đối với dấu CE nếu không có buồng cách âm. Do đó, chúng tôi đề xuất một buồng cách âm đặc biệt để giảm âm thanh phát ra.

Loại sản phẩm Sieve Shaker
27 in.
8 in.
Độ cao 56 cm
Độ rộng 75 cm
Khối lượng vận chuyển 110 kg
Kích thước hạt 20 μm
Tần số 60 Hz
Độ sâu 68 cm
Độ cao 26 in.
Độ rộng 30 in.
Khối lượng vận chuyển 242 lb.
19
Phạm vi hẹn giờ 99 min.