HAVER EML 315 digital plus – Máy lắc sàng mẫu khô hoặc ướt

Máy lắc sàng HAVER EML 315 điều khiển hoạt động 3D trong phòng thí nghiệm cho loại cỡ ray lên đến 315 mm được sử dụng để sàng khô và sàng ướt tối đa 6kg vật liệu. Bạn có thể thiết lập và lưu thời gian sàng, khoảng thời gian và mức biên độ tự điều chỉnh trên máy để thu được kết quả có thể lặp lại được.

  • Bộ nhớ lưu trữ 99 chương trình sàng
  • Êm và không cần bảo trì
  • Thay thế nhanh chóng việc sàng bằng đai ốc tháo lắp nhanh TwinNut
  • Chuyển động sàng 3D giúp tiết kiệm thời gian và sàng lại thủ công
  • Kết quả sàng có thể so sánh do biên độ tự điều chỉnh
Đường kính sàng: 200, 203 (8″), 250, 300, 305 (12″), 315 mm
Trọng lượng mẫu: xấp xỉ 6 kg
Trọng lượng của sàng rây: Tối đa 21 kg
Biên độ:  Tối đa 2 mm
Phát xạ âm thanh: ≤ 70 dBA
Khối lượng (không có sàng thử nghiệm) xấp xỉ 53 kg
Kích thước: 404 × 440 × 1000 mm