HAVER UFA – Thiết bị siêu âm kiểm tra sàng rây

Phân tích sàng các loại bột một cách tốt nhất
Với sự hỗ trợ của sóng siêu âm, việc phân tích sàng các vật liệu rời không còn là vấn đề:
HAVER UFA đã được thiết kế đặc biệt để sàng các loại bột có độ phân tách giới hạn <300 µm.
Với sự trợ giúp của vòng kẹp, bạn chỉ cần kẹp nó xung quanh các sàng thử nghiệm HAVER của mình để kích thích lưới sàng với tần số siêu âm thay đổi liên tục.
  • Tăng thông lượng sàng lọc vật liệu rời ≤ 300 μm
  • Khuynh hướng tắc nghẽn được giảm thiểu – thúc đẩy việc phá hủy các chất kết tụ
  • Công suất sàng tăng lên rút ngắn thời gian sàng
  • Hiệu quả làm sạch lưới sàng vĩnh viễn với ít hao mòn cơ học trên màn hình
  • Một số sàng thử nghiệm có thể được khuấy trộn đồng thời chỉ bằng một máy phát điện
Vòng kẹp  ø 200 mm, 203 mm, 300 mm, 400 mm
Bộ chuyển đổi Không bao gồm cáp kết nối
Máy phát điện tương ứng AGS35-100
Khối lượng: 3.3 kg
Cường độ siêu âm: 20-100 W (điều chỉnh từng bước)
Chế độ vận hành: liên tục/xung
Lớp bảo vệ: IP 65
Máy phát điện kỹ thuật số DGS35-50-T
Khối lượng: 3.6 kg
Công suất siêu âm: 50 W max.
Lớp bảo vệ: IP 65