HAVER EML 450 digital plus – Máy lắc sàng mẫu khô hoặc ướt

HAVER EML 450 digital plus sàng tối đa mẫu khô hoặc ướt đường kính lên đến 450 mm cho tối đa 15 kg vật liệu rời. Đây là máy sàng trong phòng thí nghiệm 3D điều khiển điện từ lớn nhất của Haver & Boecker. Bạn có thể đặt và lưu thời gian, khoảng thời gian và biên độ sàng lọc để có được kết quả có thể lặp lại được.

  • Bộ nhớ lưu trữ 99 chương trình sàng
  • Êm và không cần bảo trì
  • Thay thế nhanh chóng việc sàng bằng đai ốc tháo lắp nhanh TwinNut
  • Bộ chuyển động sàng 3D giúp tiết kiệm thời gian và sàng lại thủ công
  • Kết quả sàng có thể so sánh do biên độ tự điều chỉnh
Đường kính sàng: 200, 203 (8″), 300, 305 (12″), 315, 350, 400, 450 mm
Khối lượng mẫu: xấp xỉ 15 kg
Khối lượng của rây sàng: Tối đa 42 kg
Biên độ: Tối đa 2 mm
Phát xạ âm thanh: ≤ 73 dBA
Trọng lượng (không có sàng thử nghiệm): xấp xỉ 135 kg
Kích thước: 585 × 575 × 1300 mm