Lam kính tích điện dương

  • Lam kính tích điện dương
  • Có thể in nhiệt
  • Kích thước: 25 x 75 mm
  • Độ dày: 1.0 – 1.2mm
  • Góc: 90°
  • Quy cách: 50 cái/Hộp