Axioscan 7 – Máy quét tiêu bản tự động phân tích thạch học

Số hóa, định lượng, Máy quét tiêu bản tự động phân tích thạch học độc đáo
Số hóa dữ liệu với Axioscan 7 – cách đáng tin cậy, có thể tái lập để tạo dữ liệu thạch học số hóa, chất lượng cao trong ánh sáng truyền qua và phản xạ.
Được thiết kế độc đáo để phân tích thạch học, Axioscan 7 Geo kết hợp các chế độ thu thập phân cực cơ giới độc đáo với tốc độ vượt trội và hệ sinh thái phần mềm phong phú để trực quan hóa, phân tích và cộng tác.
  • Nhanh chóng số hóa dữ liệu
  • Thu thập dữ liệu thạch học hoàn chỉnh
  • Cộng tác với kính hiển vi thạch học ảo của bạn

Số hóa thông tin thạch học hoàn chỉnh từ các viện mẫu khổng lồ với tốc độ vượt trội

Số hóa các mẫu địa chất theo nhiều phương thức hình ảnh bằng cách sử dụng thu thập đa kênh tốc độ cao được tối ưu hóa để tạo mô tả phong phú về dữ liệu cho mẫu của bạn. Một bộ phân cực có động cơ và một tháp máy phân tích tạo ra một giai đoạn ảo có thể xoay đối với một mẫu cố định. Điều này cho phép đánh giá tính đa sắc và lưỡng chiết suất tương ứng trong mặt phẳng và ánh sáng phân cực chéo. Phân cực tròn cũng có sẵn, cho thấy khả năng lưỡng chiết tối đa có thể có trong một mẫu để nhận dạng khoáng chất và nhu cầu phân tích hình ảnh.

Cộng tác toàn cầu với kính hiển vi thạch học ảo

Tải dữ liệu thu được lên nền tảng đám mây, cho phép lưu trữ và truyền hình ảnh toàn cầu cùng với sự cộng tác trực quan. Số hóa toàn bộ bộ sưu tập để cho phép giảng dạy trực tuyến và từ xa. Tích hợp dữ liệu này vào các khóa học hiện có để kích hoạt các chuyến đi thực địa ảo, hỗ trợ và tăng cường các phương thức học tập truyền thống.

Dịch vụ dự đoán của ZEISS Tối đa hóa thời gian hoạt động của hệ thống Sau khi được kết nối với mạng lưới cơ sở và được kích hoạt, công nghệ tiên tiến này sẽ tự động theo dõi tình trạng chức năng của thiết bị và thu thập các tệp nhật ký hệ thống ở chế độ chạy nền để cải thiện kết quả chẩn đoán từ xa. Dữ liệu kỹ thuật liên quan như giờ hoạt động, số lượng chu kỳ hoặc điện áp được theo dõi định kỳ qua đường kết nối an toàn với trung tâm dữ liệu của chúng tôi. Ứng dụng Dịch vụ dự đoán của ZEISS sẽ đánh giá hiệu suất của kính hiển vi khi dịch vụ này nhận và phân tích dữ liệu hệ thống. Đội ngũ kỹ sư hỗ trợ của chúng tôi sẽ chẩn đoán mọi vấn đề bằng cách phân tích dữ liệu trên Máy chủ doanh nghiệp – theo hình thức từ xa và không làm gián đoạn hoạt động của bạn.