Xradia Ultra – Kính hiển vi tia X chụp ảnh Nano

Kỹ thuật chụp cắt lớp nano tia X synchrotron cho phép tạo ảnh 3D không bị mất chất lượng ở cấp độ nano nhưng bạn phải áp dụng thời gian chùm tia rất hạn chế. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không phải đợi thời gian synchrotron nữa? Hãy tưởng tượng nếu bạn có khả năng synchrotron trong phòng thí nghiệm của riêng mình. Với dòng ZEISS Xradia Ultra, bạn có sẵn kính hiển vi tia X không phá hủy (XRM) 3D mang lại độ phân giải ở cấp độ nano với chất lượng giống như synchrotron. Chọn giữa hai kiểu máy: cả ZEISS Xradia 810 Ultra và ZEISS Xradia 800 Ultra đều được thiết kế riêng để đạt được chất lượng hình ảnh tối ưu cho các ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất.

 • Hình ảnh không mất chất lượng 
 • Hình ảnh tia X 3D kích thước nano ở độ phân giải không gian xuống tới kích thước voxel 50 nm và 16 nm
 • Thí nghiệm 3D và 4D tại chỗ
 • Định lượng cấu trúc nano và sử dụng dữ liệu để tạo lập mô hình đầu vào
 • Khám phá vật liệu cứng và mềm 

Tăng cường nghiên cứu với hình ảnh kích thước nano

 • Khai thác hình ảnh không mất nét để quan sát các hiện tượng ở cấp độ nano trong môi trường tự nhiên của chúng ở chế độ 3D. ​
 • Lấp các khoảng trống giữa các XRM có độ phân giải dưới micron (chẳng hạn như ZEISS Xradia Versa) và hình ảnh 3D có độ phân giải cao chẳng hạn như FIB-SEM.​
 • Sử dụng các giải pháp tích hợp tại chỗ để thực hiện chụp ảnh X-quang 3D/4D không phá hủy hàng đầu trong phòng thí nghiệm, với độ phân giải xuống tới 50 nm và kích thước điểm ảnh ba chiều là 16 nm. ​
 • Làm nhanh chóng nghiên cứu bằng cách thêm các tính năng nổi bật này vào danh mục phân tích

Đạt được độ tương phản và chất lượng hình ảnh vượt trội

 • Quan sát các lỗi trong 3D mà không mất chất lượng ảnh mẫu hoặc thay đổi dữ liệu bằng cách cắt lát​
 • Tiết lộ các chi tiết với độ tương phản và chất lượng hình ảnh cao nhất bằng cách sử dụng độ hấp thụ và độ tương phản pha Zernike. Kết hợp dữ liệu từ cả hai chế độ để hiển thị các tính năng mà một độ tương phản đơn.​
 • Cả Xradia 810 Ultra và Xradia 800 Ultra đều hướng đến chất lượng hình ảnh tối ưu cho các ứng dụng bạn sử dụng thường xuyên nhất. Phiên bản nào phù hợp nhất với bạn tùy thuộc vào loại vật liệu mà bạn muốn có độ tương phản, thông lượng và độ thâm nhập vật liệu tối ưu.​
 • Hình ảnh tia X ở kích thước nano với khả năng giống như synchrotron khi sử dụng Xradia Ultra.

Mở rộng ranh giới của phòng thí nghiệm 

 • Đạt được mức độ hiểu biết mới với các khả năng giống như synchrotron. Loại bỏ các rào cản để truy cập vào các cơ sở synchrotron. Có được thông tin chi tiết 3D kích thước nano tương đương về lịch trình của bạn trong phòng thí nghiệm của riêng bạn. ​
 • Thực hiện các nghiên cứu 4D và tại chỗ chưa từng có trước đây với hình ảnh dựa trên phòng thí nghiệm. ​
 • Tiến hành thử nghiệm cơ học, nhiệt, điện hóa và môi trường tại chỗ .
 • Sử dụng quy trình làm việc tương quan và kết nối với các phương thức khác (ví dụ: ZEISS Xradia Versa, ZEISS Crossbeam, phân tích). Phục vụ nhiều người dùng cơ sở hình ảnh với giao diện người dùng được sắp xếp hợp lý, bao gồm API Python chuyên dụng.