LSM 980 – Kính hiển vi đồng tiêu với đầu dò Airyscan 2

Trải nghiệm kính hiển vi đồng tiêu tạo hình ảnh đa chiều nhanh chóng và dễ dàng

Để phân tích các tế bào sống ít bị xáo trộn nhất có thể phải sử dụng nhãn cho mô hình sinh học của mình. Điều này đòi hỏi hiệu suất hình ảnh tuyệt vời kết hợp với độc tính quang thấp và tốc độ cao

 

LSM 980 mang lại hình ảnh 4D đồng tiêu, được tối ưu hóa để phát hiện quang phổ đồng thời của nhiều nhãn với hiệu suất ánh sáng cao nhất.

 • Vô số nhãn huỳnh quang từ 380nm đến 900 nm
 • Quang phổ linh hoạt với tối đa 36 kênh đồng thời
 • Nhiều thông tin trong thời gian ngắn hơn với Airyscan 2 Multiplex
 • Nghiên cứu được mở rộng với hình ảnh NLO, NIR, Cryo và SIM²
 • Nguồn sáng:
  Diode Laser 405nm, 445nm, 488nm, 514nm, 561nm, 639nm
 • Sự dò:
  34 kênh quang được dò (GaAsP and multialkali PMT)
  Máy dò ánh sáng truyền qua (T-PMT)
  Đầu dò Airyscan 2 với mô-đun Multiplex tùy chọn
 • Vật kính:
  Plan-APOCHROMAT 10x, 20x
  Plan-APOCHROMAT 63x/1.40 Oil DIC
  C-APOCHROMAT 40x water, 63x water
  LCI Plan-APOCHROMAT 25xImm<water~slicon~glycerol~oil>
  về phương pháp làm sạch
  EC Plan-NEOFLUAR 2.5x cho ra hình ảnh tổng quan
 • Phần mềm:
  Phần mềm hình ảnh ZEN Blue

Chế độ ghép kênh của ZEISS LSM 980

LSM 980 Airyscan SR Ghép kênh SR-4Y Ghép kênh SR-8Y Ghép kênh CO-8Y
Song song 1 4 8 8
Độ phân giải 120/120 140/140 120/160 Đồng tiêu hoặc tốt hơn
Tối đa fps ở trường nhìn tối đa 0.2 (Thu phóng 1.7) 1.0 (Thu phóng 1) 2.0 (Thu phóng 1) 9.6 (Thu phóng 1)
Ghi nhãn kháng thể, cấu trúc khả quan +++++ ++++ +++ ++
Ghi nhãn kháng thể, dán lên ++ ++++ ++++ +++
Hình ảnh tế bào sống ++ +++ ++++ +++++