SteREO Discovery V12 – Kính hiển vi soi nổi tự động

Kính hiển vi soi nổi mô-đun của bạn với khả năng thu phóng tự động 12x
SteREO Discovery V12 tăng cường độ phân giải và độ tương phản trong sinh học và đảm bảo chất lượng. Quan sát phôi, các mạch vành và bản mạch in với hệ thống ba chiều – và nhận được kết quả có thể khôi phục được trên toàn bộ phạm vi thu phóng tự động 12:1.

  • Tự động thu phóng 12:1
  • Tích hợp liền mạch vào hệ thống mô-đun của kính hiển vi SteREO.
  • Hệ thống tự động cho kết quả đáng tin cậy.
  • Phương pháp chiếu sáng và độ tương phản dựa trên ánh sáng lạnh hoặc đèn LED.
  • Cảm nhận độ sâu tuyệt vời ngay cả ở mức độ phóng đại cao.
  • Vận hành và điều khiển thuận tiện, dễ dàng với bảng điều khiển cảm ứng SYCOP tùy chọn.
Mô tả FWD*
Hệ số (mm)
PlanApo S 0,63x 81
Plan S 1,0x 81
PlanApo S 1,5x 30

 

Độ phóng đại       Phạm vi vật kính (mm) Độ phóng đại          Phạm vi vật kính (mm)  Độ phóng đại     Phạm vi vật kính (mm)
5x … 63x … 3,7   8x … 100,8x … 2,5 12,5x …157,5x … 1,6
8x … 100x    28,8 … 2,3 12,8x … 160x … 1,6 20x … 250x      12,5 … 1
12x … 150x    19,2 … 1,5 19,2x … 240x    13,3 … 1,1 30x … 375x      8,3 … 0,7