SmartFreezer® EVO – Tủ đông lưu trữ mẫu sinh học -180°C

 • SmartFreezer® EVO là giải pháp đông lạnh để lưu trữ mẫu sinh học
 • Đây là một hệ thống hoàn toàn tự động để bảo quản các mẫu sinh học (pha nitơ lỏng) ở nhiệt độ đông lạnh (-180 °C)
 • Được phát triển và xây dựng tại Ý, đây là lựa chọn tốt nhất cho ngân hàng sinh học, bệnh viện cũng như thị trường dược phẩm cho các yêu cầu mẫu vật liệu sinh học cao nhất.
 • Được chứng nhận là Thiết bị Y tế theo Chỉ thị 93/42/EEC của EU

Lưu trữ và truy xuất hoàn toàn tự động

 • Đảm bảo không tiếp xúc với các mẫu vật khác ngoài mẫu thích hợp.
 • Kẹp khí nén (kẹp bên trong/bên ngoài nắp cryotube)
 • Lưu trữ/lấy mẫu trong vòng chưa đầy 20 giây/ống lạnh của mẫu mong muốn

Kiểm soát nhiệt độ

 • Bảo quản mẫu trong pha hơi của LN2
 • Tránh quá trình đóng băng và rã đông mẫu
 • Giá đỡ nhiệt được làm lạnh sơ bộ để ngăn mẫu tan băng
 • Tải/dỡ tối đa tám ống lạnh trong một đợt

Phần mềm

 • Giao diện màn hình cảm ứng
 • Dễ dàng tích hợp các hệ thống LIMS bên ngoài
 • Truy cập mở vào các hệ thống Ontology
 • Tự động theo dõi mẫu dữ liệu lịch sử
 • Có thể kết nối với PC bên ngoài

An toàn

 • Người vận hành không tiếp xúc với LN2
 • Tách biệt giữa khối lượng lưu trữ và tủ tự động hóa
 • Bảo vệ ống lạnh rã đông. 8 hoạt động bổ sung để hoàn thành quá trình nạp/dỡ hàng
 • Kiểm soát truy cập: chỉ người dùng được ủy quyền mới được phép quản lý hệ thống
 • Truy xuất nguồn gốc đầy đủ của lịch sử mẫu hoàn chỉnh