Voyager – Hệ thống bảo quản đông lạnh

Hệ thống bảo quản đôn g lạnh Voyager bằng thép không gỉ được thiết kế để lưu trữ mẫu lâu dài và đáng tin cậy.
Các mẫu có thể được lưu trữ trong pha lỏng hoặc hơi khi được trang bị kiểm soát hàng tồn kho thích hợp. Có 4 mẫu có sẵn, cho phép lưu trữ tới 38.350 mẫu (Mẫu 38K). Nắp lớn, có bản lề cho phép dễ dàng tiếp cận tất cả các giá đỡ mẫu và cho phép dễ dàng chèn và lấy mẫu.
 • Khả năng truy cập mẫu đáng tin cậy và hiệu quả
 • Có bộ điều khiển theo dõi và quản lý mức chất lỏng, nhiệt độ và có một loạt các cảnh báo
 • Điều khiển cảm ứng trực quan
 • Thích hợp với hệ thống kiểm soát hàng tồn kho

Các hệ thống đông lạnh Dòng Voyager của Froilabo cung cấp khả năng lưu trữ nitơ lỏng hiệu quả và đáng tin cậy cũng như dễ dàng tiếp cận sản phẩm được lưu trữ. Với sự an toàn của bộ điều khiển điện tử theo dõi và quản lý mức chất lỏng, nhiệt độ và đầy đủ các cảnh báo, tủ đông Voyager Series cung cấp các giải pháp cho các yêu cầu lưu trữ pha lỏng hoặc pha hơi.

Tủ lạnh 10K, 24K và 38K được thiết kế cho nhưng không giới hạn ở môi trường phòng thí nghiệm. 10K và 24K có các tủ mô-đun, hình vuông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhóm một số thiết bị lại với nhau trong khu vực bảo quản lạnh. 38K có buồng lạnh hình trụ bằng thép không gỉ. Tất cả các mô hình sẽ phù hợp với hệ thống kiểm soát hàng tồn kho hoặc cung cấp khu vực lưu trữ không bị cản trở cho sản phẩm lớn hơn. Tất cả các kiểu máy đều được cung cấp bánh xe để cho phép di chuyển hạn chế cho mục đích làm sạch.

 • Tủ đông Voyager cung cấp khả năng lưu trữ nitơ lỏng đáng tin cậy với nhiệt độ có thể kiểm soát
 • Lưu trữ hơi hoặc chất lỏng
 • Điều khiển cảm ứng trực quan
 • Bình hút chân không bằng thép không gỉ
 • Thiết kế mô-đun
 • Tủ sơn tĩnh điện bền đẹp
 • Bánh xe gắn
 • Hiệu suất chân không vượt trội