Sepiatec SFC Systems – Hệ thống sắc ký lỏng siêu tới hạn

Tiêu chuẩn xanh để phân lập hợp chất nhanh

Các hệ thống Sepiatec SFC được thiết kế để phân tách chuẩn bị bằng sắc ký SFC và cực kỳ dễ sử dụng. Chúng chiếm ít không gian hơn dự kiến ​​để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào, từ các tác vụ cơ bản đến phức tạp, ở quy mô nhỏ hoặc lớn.

Dễ xử lý

Với các hệ thống Sepiatec SFC, BUCHI giúp cho việc phân tách chuẩn bị bằng sắc ký SFC có thể sử dụng được cho tất cả mọi người. Các công cụ đã được thiết kế đặc biệt tập trung vào tính dễ sử dụng, nhờ một số tính năng chính.

Tiết kiệm không gian

Các hệ thống Sepiatec SFC là hệ thống nhỏ gọn nhất trên thị trường, cho phép sử dụng tối ưu không gian có giá trị mà không ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả.

Tính linh hoạt cao nhất

Nhu cầu của nhà hóa học khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng. Danh mục công cụ Sepiatec SFC toàn diện hỗ trợ tính linh hoạt theo một số cách.