Kjel Line – Dòng thiết bị chưng cất đạm Kjeldahl

Đáp ứng nhu cầu cao nhất trong xác định nitơ

Các thiết bị chưng cất hơi nước mới nhất của BUCHI cực kỳ chính xác, đảm bảo sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và mang lại sự an toàn tối đa trong quá trình vận hành. Các thiết bị đã được thiết kế để phù hợp với nhu cầu cá nhân và cho phép hiệu suất cao nhất, tiện lợi nhất

 • Hiệu suất hơi nước có thể điều chỉnh:10 – 100 %, dốc hơi có thể lập trình
 • Chế độ chính xác tối đa:Đúng
 • Thông số mẫu:Tổng Nitơ Kjeldahl, Tổng Nitơ cơ bản dễ bay hơi, nitrat, nitrit

Tiện Lợi & An Toàn Cao 

 • Công nghệ cảm biến sáng tạo giúp giảm thiểu sự tiếp xúc của người dùng với hóa chất
 • Màn hình cảm ứng trực quan để xử lý quy trình dễ dàng
 • Có thể nâng cấp theo yêu cầu để tự động hóa phân tích

Tối đa hóa độ chính xác và hiệu suất

 • Tự động nhận dạng bắt đầu chưng cất để có khả năng tái lập cao
 • Điểm cuối chưng cất được nhận dạng tự động để có độ chính xác cao nhất
 • Chuẩn độ tự động với các máy chuẩn độ được kết nối để giảm thiểu tương tác với người dùng

Tiết kiệm tài nguyên & thời gian

 • Bước kiềm hóa được tối ưu hóa để tiết kiệm tới 30 % thuốc thử
 • Kiểm soát nước làm mát thông minh để tiêu thụ nước thấp hơn
 • Không cần làm nóng trước dẫn đến hiệu quả về thời gian cao hơn
 • Chưng cất và chuẩn độ tự động cho phép vận hành không cần giám sát
EasyKjel BasicKjel MultiKjel
Màn hình Có hiển thị màu
Kiềm hóa bằng bơm NaOH
Pha loãng với bơm H2O
AutoDist
Xử lý mẫu Tùy chọn
Màn hình cảm ứng Tùy chọn
Định lượng axit boric
Thu nhận tùy ý giải pháp Tùy chọn
Bơm axit Tùy chọn
Bình chuẩn độ trên bộ chưng cất có máy khuấy Tùy chọn
Thiết bị ngoại vi Cảm biến OnLevel,
Bộ làm lạnh + Bộ kết nối,
Cảm biến vạch chứa,
Đèn trạng thái
Cảm biến OnLevel,
Bộ làm lạnh + Bộ kết nối,
Cảm biến vạch chứa,
Đèn trạng thái
Cảm biến OnLevel,
Bộ làm lạnh + Bộ kết nối
Cảm biến vạch chứa,
Đèn trạng thái, Cảm biến phát hiện phản ứng,
Đầu đọc mã vạch,
Máy chuẩn độ, Đơn vị định lượng