Dist Line – Thiết bị chưng cất hơi nước

Được thiết kế cho mọi ứng dụng

Dist Line cực kỳ linh hoạt và được thiết kế cho nhiều loại chất phân tích đồng thời mang lại độ vận hành an toàn nhất. Các trang bị hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn và mang lại hiệu suất cao nhất một cách linh hoạt.

Với các trang bị từ Dist Line, bạn sẽ trải nghiệm sự linh hoạt tốt nhất có thể. Lựa chọn từ một loạt các ứng dụng cho phép xác định nhiều chất phân tích trong một mẫu cụ thể. Với các kĩ thuật nâng cấp khác nhau có sẵn, bạn có thể nhận được một giải pháp gần như tùy biến để phù hợp với nhu cầu của mình.

  • Công suất hơi nước có thể điều chỉnh: 10 – 100 %, dốc hơi có thể lập trình
  • Chế độ chính xác tối đa
  • Chỉ tiêu phân tích mẫu: Cồn, tinh dầu, sulfit, xyanua, phenol, fomandehit, axit dễ bay hơi, VDK, nitơ (TKN, TVBN), nitrit
EasyDist BasicDist MultiDist
Màn hình hiển thị màu
Bơm axit
AutoDist
Xử lý mẫu Tùy chọn
Màn hình cảm ứng Tùy chọn
Pha loãng với bơm H2O
Thu nhận tùy ý giải pháp
Ứng dụng Kjeldahl: Kiềm hóa bằng bơm NaOH, định lượng axit boric
Bình chuẩn độ trên bộ chưng cất có máy khuấy Tùy chọn
Thiết bị ngoại vi Cảm biến OnLevel, Bộ làm lạnh + Bộ kết nối, Cảm biến OnLevel, Cảm biến OnLevel, Bộ làm lạnh + Bộ kết nối, Cảm biến vạch chứa,
Cảm biến vạch chứa, Bộ làm lạnh + Bộ kết nối, Đèn trạng thái, Cảm biến phát hiện phản ứng,
Đèn trạng thái Cảm biến vạch chứa, Đầu đọc mã vạch, Máy chuẩn độ, Đơn vị định lượng
Đèn trạng thái
Phân tích Cồn, Tinh dầu Cồn, Sunfat, Axit dễ bay hơi, Xyanua, Phenol, Formaldehyde, Tinh dầu Cồn, Sunfat, Axit dễ bay hơi, Xyanua, Phenol, Formaldehyde, Xác định nitơ Kjeldahl, Nitrat, Nitrit, Amoniac, Protein, Tinh dầu