CytoFLEX – Máy đếm tế bào dòng chảy trong nghiên cứu

CytoFLEX Flow Cytometer cung cấp hiệu suất cần thiết trong một hệ thống dễ sử dụng cho phép bạn tập trung vào các thí nghiệm khoa học. Độ nhạy và độ phân giải vượt trội mang lại lợi thế cho các hệ thống tế bào học có kích thước gấp bốn lần. Tất cả các công cụ trong nền tảng đều sử dụng CytExpert cho Phần mềm thu thập và phân tích CytoFLEX.

 • Series Tím-Xanh lam-Đỏ (V-B-R), được kích hoạt đầy đủ với 13 màu hoặc ít nhất là bốn màu
 • Bao gồm 13 bộ lọc thông dải: 450/45, 525/40 (2), 585/42, 610/20 (2), 660/10 (2), 690/50, 712/25, 780/60 (3)
 • Các mô đun tấm nạp tuỳ chọn có sẵn với thông lượng cao hơn để sử dụng trong các môi trường được kiểm soát, phần mềm chứa các công cụ để tuân thủ 21 CFR Phần 11

Độ nhạy 

 • Các công nghệ tiên tiến cung cấp khả năng phát hiện đặc biệt
 • Dải động cao để giải quyết các tế bào mờ và sáng trong cùng một mẫu
 • Sử dụng violet side scatter để phát hiện hạt nano

Tính linh hoạt 

 • Mua lượng tham số cần thiết
 • Thêm nhiều kênh phát hiện hơn bằng cách mua khóa kích hoạt
 • Bổ sung đầy đủ các bộ lọc thông dải được định vị, có sẵn bộ lọc không chuẩn

Mức độ bảo trì thấp

 • Laser, quang học và tế bào dòng chảy được gắn trên bộ chống rung, duy trì sự liên kết quang học
 • Hệ thống chất lỏng áp suất thấp
 • Người dùng có thể Bảo trì phòng ngừa mà không cần đến dịch vụ

Đã bật tự động hóa

 • Mô-đun bộ nạp mẫu 96 giếng tùy chọn
 • API (Giao diện lập trình ứng dụng) cho phép phần mềm bên ngoài điều khiển thiết bị
 • Để xử lý mẫu tự động và thu thập dữ liệu tích hợp với Thiết bị Biomek i-Series