AQUIOS CL – Máy đếm tế bào dòng chảy

AQUIOS CL là máy đếm tế bào dòng chảy Load&Go thực sự đầu tiên, kết hợp việc chuẩn bị và phân tích mẫu trong một nền tảng đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng không gian phòng thí nghiệm hạn chế. Với công nghệ trực quan yêu cầu ít đào tạo hơn, nó làm tăng năng suất đồng thời giảm các bước dễ xảy ra lỗi.

  • Cải thiện việc xử lý vật liệu mẫu có khả năng gây nguy hiểm sinh học thông qua việc xỏ lỗ trên nắp
  • Tăng năng suất với hiệu suất thông lượng cao
  • Cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ thông qua thuốc thử có mã vạch và kết nối LIS
  • Nhiều lợi ích từ hệ điều hành Windows 10

Thuốc thử Tetra AQUIOS

Với Thuốc thử Tetra AQUIOS, bạn có một phân tích tập hợp con tế bào lympho trực quan. Chạy phân tích trên công nghệ nền tảng duy nhất của AQUIOS CL cho phép xác định và liệt kê đồng thời các tế bào lympho T, B và NK mà không cần đếm các hạt.

AQUIOS PLG

Sử dụng Pan Leukogating trên AQUIOS, số lượng tuyệt đối CD4 được lấy trực tiếp từ các fluorospheres chạy với xét nghiệm trong một nền tảng duy nhất. Nó chỉ sử dụng hai kháng thể trong khi cung cấp khả năng phân tách dân số tốt hơn.

Hệ thống AQUIOS STEM

Hệ thống AQUIOS STEM là sự phát triển của tiêu chuẩn vàng. Các tính năng tự động hóa và truy xuất nguồn gốc của AQUIOS CL cung cấp tùy chọn để điều chỉnh bảng điều khiển với các loại mẫu trong khi vẫn tuân thủ IVD và vẫn dễ sử dụng.

Phần mềm thiết kế AQUIOS

Phần mềm AQUIOS Designer cho phép bạn kết hợp các xét nghiệm do người dùng xác định với các tính năng tự động hóa Tải và bắt đầu của AQUIOS CL. Bạn có thể tạo các bài kiểm tra do người dùng xác định, điều chỉnh việc chuẩn bị mẫu cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình cũng như triển khai tài liệu kiểm soát do người dùng xác định.