CytoFLEX SRT- Máy phân loại tế bào để bàn

CytoFLEX SRT đáp ứng tất cả các nhu cầu về phân loại tế bào. Giống như Nền tảng CytoFLEX, thiết bị bao gồm các công nghệ tiên tiến giúp đơn giản hóa việc thiết lập và vận hành. Series Tím-Xanh lam-Vàng Xanh lục-Đỏ (V-B-Y-R) có 15 đầu dò huỳnh quang khi được kích hoạt hoàn toàn. Có sẵn Tủ an toàn sinh học tùy chọn bao gồm sơ tán khí dung hoặc Thiết bị sơ tán khí dung độc lập.

 • Có khả năng phân loại logic phức tạp, bao gồm phân loại 4 chiều, Chế độ hỗn hợp và có khả năng phá huỷ và bảo toàn tế bào
 • Thiết lập thông minh và đơn giản hóa, sử dụng tự động hóa.
 • Sẵn sàng hỗ trợ từ xa bằng Beckman Connect

Hệ thống phân loại CytoFLEX 

 • Độ nhạy cao cho các ứng dụng nhiều màu
 • Thông số phù hợp với Dòng CytoFLEX S VBYR
 • Phần mềm trực quan hỗ trợ phân tích nhiều màu, CytExpert cho CytoFLEX SRT

Phân loại nhanh chóng

 • Phân loại mẫu <30 phút
 • Dễ sử dụng, tự động thiết lập và bảo trì
 • Được thiết kế với độ tin cậy cao

Phân loại logic

 • Lên đến 15 màu huỳnh quang để xác định quần thể
 • Phân loại theo 4 chiều, theo chế độ hỗn hợp
 • Tính năng buộc phá huỷ và bảo toàn các tế bào quý giá

Cung cấp tế bào chất lượng

 • Khả năng phục hồi cao
 • Lắng đơn bào chính xác bằng Hệ thống Cyclone Movement
 • Phân loại vào ống, tiêu bản hoặc các tấm vi thể