EMnetik 24 System – Hệ thống tinh sạch PCR và cô lập plasmid

Hệ thống EMnetik có thể thực hiện làm sạch phản ứng PCR và phản ứng enzym khác và cô lập plasmid khỏi vi khuẩn.

  • Thực hiện 1-24 mẫu cùng một lúc
  • Thực hiện tinh sạch PCR trong vòng chưa đầy 16 phút
  • Lượng DNA thu được ít nhất 80% với độ tinh khiết DNA là (260/280)> 1,7 và (260/230)> 1,8
  • Chọn thể tích rửa giải từ 20 µL đến 50 µL

Lợi ích của Hệ thống EMnetik
• Thời gian quay vòng nhanh hơn ~ gấp đôi so với dọn dẹp PCR cột (16 phút so với 30 phút)
•> 80% phục hồi (có thể so sánh với bộ dụng cụ dọn dẹp PCR cột)
• Ít điểm tiếp xúc hơn đáng kể
– <50 điểm tiếp xúc so với 300 điểm đối với cột để dọn dẹp PCR
– Không cần xử lý các cột nhỏ hoặc sử dụng pipet một kênh
– Di chuyển mẫu từ máy quay nhiệt hoặc dịch lọc sang bộ xử lý vi hạt EMnetik 24 và không di chuyển chúng lần nữa cho đến khi rửa giải lần cuối
• Phục hồi plasmid 4-7 µg cho một plasmid sao chép cao
• Giao diện người dùng trực quan loại bỏ phỏng đoán bằng cách cung cấp hướng dẫn rõ ràng từng bước