Agarose – CleverGEL

 • EEO thấp
 • Độ bền gel cao
 • hạt nhân miễn phí
 • Thích hợp cho các ứng dụng điện di thông thường

CleverGEL là một loại agarose thân thiện với môi trường, thích hợp cho việc phân tích axit nucleic thông thường bằng cách sử dụng các quy trình điện di tiêu chuẩn. CleverGEL được sản xuất theo quy trình loại trừ các dung môi hữu cơ có hại cho sinh vật biển, làm cho nó thân thiện với môi trường hơn nhiều so với agarose thông thường. Dòng EEO (electroendoosmotic) thấp sẽ giảm thiểu sự khuếch tán để ngay cả những mảnh axit nucleic nhỏ nhất cũng vẫn sắc nét và phân giải chặt chẽ, trong khi độ bền gel cao hỗ trợ xử lý và duy trì khả năng tương thích với các kỹ thuật thấm. CleverGEL hiện có sẵn ở dạng có điểm nóng chảy thấp để thu hồi axit nucleic và các ứng dụng enzym, cũng như ở dạng cấp độ PCR có độ phân giải cao để phân giải các đoạn axit nucleic rất nhỏ có kích thước 20-800bp.

Sản phẩm bao gồm: Hộp đựng đơn có kích thước đã chọn

Mã hàng CSL-AG100 CSL-AG1000 CSL-AG10KG CSL-AG2000 CSL-AG20KG CSL-AG5 CSL-AG500 CSL-AG5000
Trọng lượng (g) 100 1000 10000 2000 20000 5 500 5000
Loại agarose Sử dụng chung Sử dụng chung Sử dụng chung Sử dụng chung Sử dụng chung Sử dụng chung Sử dụng chung Sử dụng chung
CAS 9012-36-6 9012-36-6 9012-36-6 9012-36-6 9012-36-6 9012-36-6 9012-36-6 9012-36-6
EEO <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 <0,13
điểm gel 36C 36C 36C 36C 36C 36C 36C 36C
Độ nóng chảy 88C – 1,5C 88C – 1,5C 88C – 1,5C 88C – 1,5C 88C – 1,5C 88C – 1,5C 88C – 1,5C 88C – 1,5C
độ hòa tan Dung dịch trong suốt, không màu @ 1% [w/v] Dung dịch trong suốt, không màu @ 1% [w/v] Dung dịch trong suốt, không màu @ 1% [w/v] Dung dịch trong suốt, không màu @ 1% [w/v] Dung dịch trong suốt, không màu @ 1% [w/v] Dung dịch trong suốt, không màu @ 1% [w/v] Dung dịch trong suốt, không màu @ 1% [w/v] Dung dịch trong suốt, không màu @ 1% [w/v]
độ ẩm 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Độ bền của gel >1200 g/cm2 (1% [w/v] Gel) >1200 g/cm2 (1% [w/v] Gel) >1200 g/cm2 (1% [w/v] Gel) >1200 g/cm2 (1% [w/v] Gel) >1200 g/cm2 (1% [w/v] Gel) >1200 g/cm2 (1% [w/v] Gel) >1200 g/cm2 (1% [w/v] Gel) >1200 g/cm2 (1% [w/v] Gel)
Nuclease & Protease miễn phí
 • Agarose 100g
 • Agarose 1000g (2 x 500g Bottles)
 • Agarose 10kg (20 x 500g Bottles)
 • Agarose 2000g (4 x 500g Bottles)
 • Agarose 20kg (40 x 500g Bottles)
 • Agarose 5g
 • Agarose 500g
 • Agarose 5000g (10 x 500g Bottles)