CytoFLEX nano – Máy đếm tế bào dòng chảy

CytoFLEX nano là thế hệ mới nhất của Hệ thống CytoFLEX .

Được thiết kế đặc biệt để phân tích các hạt nano, Máy đếm tế bào dòng chảy CytoFLEX nano khắc phục những hạn chế của phương pháp tế bào dòng chảy truyền thống, mang đến cho các nhà nghiên cứu một giải pháp với độ nhạy, nhất quán và linh hoạt, có thể giúp họ thúc đẩy nghiên cứu của mình.

CytoFLEX nano là một bước phát triển then chốt trong phương pháp đếm tế bào dòng chảy cho phép người dùng phân tích các túi ngoại bào (EV) ít nhất nhỏ tới 40 nm* một cách dễ dàng đồng thời cung cấp tới 6 kênh phát hiện huỳnh quang riêng biệt và 5 kênh ánh sáng tán xạ SCC, để cung cấp đặc tính đầy đủ và mở ra những tiến bộ trong nghiên cứu của bạn.

Khám phá toàn bộ thí nghiệm EV với Máy đếm tế bào dòng chảy CytoFLEX nano. Dòng máy đếm tế bào dòng chảy này cung cấp độ nhạy cao hơn, hiệu suất thiết bị ổn định và tính linh hoạt cho nghiên cứu mẫu.

Nhạy

Với độ nhạy vượt trội từ 1µm đến 40nm* và độ phân giải 10nm,** máy đếm tế bào dòng chảy CytoFLEX nano cho phép phát hiện các quần thể EV nhỏ hơn và lượng hàng hóa ít phong phú hơn

Uyển chuyển

Mở rộng nghiên cứu của bạn với 6 kênh huỳnh quang và 5 kênh ánh sáng tán xạ SCC. Thu thập tất cả dữ liệu cần thiết nhanh chóng

Tính nhất quán tối đa

Duy trì hiệu suất thiết bị mạnh mẽ, không bị nhiễm bẩn là rất quan trọng khi thực hiện với các hạt có kích thước nhỏ. Kết quả có thể lặp lại với độ chính xác đếm thể tích >90% và tỷ lệ nhiễm chéo <1% giữa các mẫu nhờ điều khiển QC tự động.

Thân thiện người dùng

Được xây dựng trên các nguyên tắc tương tự như nền tảng CytoFLEX, máy đếm tế bào dòng chảy CytoFLEX nano có diện tích tương tự và giao diện phần mềm thân thiện với người dùng.

Máy phân tích nano CytoFLEX sử dụng CytExpert cho Phần mềm phân tích và thu thập CytoFLEX và có khả năng đếm, định cỡ và mô tả đặc tính EV bằng một kỹ thuật duy nhất, thúc đẩy nghiên cứu của bạn.

Định cỡ Đếm  Đặc tính
Việc xác định kích thước hạt bằng phương pháp tế bào dòng chảy yêu cầu hiệu chuẩn bằng cách sử dụng hạt tham chiếu có đặc tính thích hợp kết hợp với phương pháp hiệu chuẩn. Các hạt polystyrene cao su là công cụ được lựa chọn cho nhiệm vụ này do tính chất có thể truy nguyên theo NIST và quá trình sản xuất nhất quán đáng tin cậy của chúng. Thông qua phương pháp hiệu chuẩn, việc sử dụng máy đo tế bào dòng nano CytoFLEX, dữ liệu sẽ được báo cáo một cách đáng tin cậy theo đơn vị tuyệt đối để so sánh và tương quan phương pháp. Các phương pháp đếm hiệu quả nhất dựa vào việc phân phối mẫu theo thể tích được kiểm soát chặt chẽ hơn là nạp mẫu thủ công với sự biến đổi không rõ ràng. Máy đếm tế bào dòng chảy CytoFLEX nano cho phép người dùng tùy chỉnh cách xử lý mẫu của họ để sử dụng đúng lượng mẫu cho kết quả cần thiết. Khả năng mô tả các hạt có kích thước nano đòi hỏi độ nhạy tốt nhất. Để thực hiện được điều này, máy đếm tế bào dòng chảy CytoFLEX nano đã thiết kế lại hoàn toàn hệ thống quang học và chất lỏng để tối đa hóa khả năng phát hiện ngay cả lượng huỳnh quang nhỏ nhất trên 6 kênh phát hiện và được kích thích bởi 4 tia laser cộng tuyến.
Hiệu suất máy đếm tế bào dòng chảy CytoFLEX nano
Phát hiện sự phân tán ánh sáng tím VSSC1: 40 nm so với hạt nano polystyrene
VSSC2: 80 nm so với hạt nano polystyrene
Đo lường sự phân tán ánh sáng VSSC 1 dành cho hạt nano polystyrene phạm vi nhỏ 40-150 nm
VSSC2 dành cho hạt nano polystyrene phạm vi lớn 80-1000 nm
Độ nhạy phân tán ánh sáng tím 300 nm so với hạt nano polystyrene
Độ nhạy và độ phân giải huỳnh quang Phát hiện đồng thời huỳnh quang trên sáu máy dò huỳnh quang, sử dụng cầu huỳnh quang đa cường độ CytoFLEX nano 500 nm

V477: 8 peaks

B531: 8 peaks

Y595: 8 peaks

R670: 6 peaks

R710: 5 peaks

R792: 4 peaks

 rCV huỳnh quang CV < 10% (sử dụng cầu huỳnh quang QC ở tốc độ 1 µL /phút)
Chuyển tiếp giữa các mẫu 1 % a
 Tốc độ thu thập Tốc độ thu thập điện tử tối đa 16000 sự kiện/giây với hiệu suất 95%
Tốc độ thu thập mẫu tối đa được đề xuất 5000 sự kiện/giây để tránh các tình huống bị tràn hoặc trùng hợp có thể xảy ra.
 Độ chính xác đếm hạt > 90% b