Equinox – Cân phân tích và bán vi lượng

 • Dung tích 120g
 • Khả năng đọc 0,0001g
 • Độ lặp lại0,0002g
 • Kích thước đĩa cân 80mmø
 • Dung tích: 120g
 • Khả năng đọc: 0,0001g
 • Độ lặp lại: 0,0002g
 • Đơn vị cân: g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, đơn vị tùy chỉnh
 • Sự định cỡ: hiệu chuẩn bên ngoài
 • Thời gian ổn định: 4.0
 • Kích thước chảo: 80mmø
 • Tuyến tính: 0,0003g
 • Nguồn cấp: Bộ chuyển đổi 24V 50/60Hz 500mA
 • Sự thi công: nhựa ABS
 • Giao diện: RS-232, USB
 • Nhiệt độ hoạt động: 10° đến 30°C
 • Khối lượng tịnh: 6,9kg
 • Kích thước tổng thể: 224x374x338mm (wxdxh)
 • Phê duyệt: không áp dụng
 • Hiển thị chiều cao chữ số: 125mm