Môi trường

Phân tích mẫu đất, nước & không khí

Phân tích môi trường

Cung cấp nhiều giải pháp trong phân tích mẫu đất, nước & không khí, từ thiết bị lớn nhỏ, phụ kiện, vật tư tiêu hao và các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị đáp ứng nhu cầu của bạn.

Giải pháp nhanh & Giải pháp truyền thống

Giá trị của chúng tôi nằm ở các giải pháp thực

Mục tiêu của chúng tôi là giúp cung cấp giải pháp toàn diện giúp việc phân tích của bạn dễ dàng, hiệu quả nhất có thể.