Category Archives: Môi trường

Mt số vn đề về môi trường gây nh hưởng nghiêm trọng trong nhng năm gn đây như:

1. Sự cố Formosa
2. H
n hán, xâm nhp mn ti Đng bng sông Cu Long
3. Năm 2020 n
ng nóng kỷ lục, thi tiết cc đoan
4. M
ưa bão lịch sử ti min Trung gây thit hi nng n

Chúng tôi cố gng không ngng nỗ lc học hi và cp nht công nghệ mi, chiến lược tp trung cùng xây dng các gii pháp khc phục và đy lùi các vn đề môi trường kể trên, góp phn xây dng mt Vit Nam xanh, sch, đẹp và an toàn.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.