Xác định hàm lượng nano bạc trong băng gạc với ESCALAB Xi+ từ Thermo Fisher

bạc

Việc xác định hàm lượng nano bạc trong băng gạc đòi hỏi khả năng tạo ra hình ảnh trên một khu vực rộng lớn và ở độ phân giải cao trên một khu vực nhỏ. Lượng bạc có trong những loại băng gạc này rất nhỏ nên độ nhạy cao là điều cần thiết.

Giới thiệu

Băng gạc có chứa bạc hiện được sử dụng rộng rãi để giảm thiểu sự xuất hiện nhiễm trùng do vi khuẩn ở một số loại vết thương. Tính hữu ích của những lớp băng này phụ thuộc vào bản chất hóa học và vật lý của bạc, bao gồm cả cách thức phân bổ bạc trên lớp băng.
Khả năng tạo ảnh quang phổ trong Microprobe của Máy quang phổ quang điện tử tia X (XPS) ESCALAB™ Xi+ của Thermo Fisher khiến thiết bị này trở thành một công cụ lý tưởng để đánh giá chất lượng của loại vật liệu này. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để xác định sự phân bổ bạc trong lớp băng gạc ở cả quy mô lớn và quy mô nhỏ. Hình ảnh quang phổ quy mô lớn có thể được thực hiện bằng cách lập bản đồ giai đoạn và hình ảnh có độ phân giải cao, quy mô nhỏ sử dụng khả năng chụp ảnh song song của Đầu dò ESCALAB Xi+ XPS. Nồng độ bạc trong các vật liệu này rất thấp, phải đòi hỏi độ nhạy cao có được từ Đầu dò ESCALAB Xi+ XPS

Thử nghiệm phân tích bạc trong băng gạc

Hình 1 cho thấy hình ảnh quang học của mẫu băng gạc ở vị trí phân tích. Tính chất dệt của mẫu được thể hiện rõ ràng trong hình ảnh này.
Một tập hợp các hình ảnh phổ diện rộng đã được thu được từ mẫu này. Điều này được thực hiện bằng cách đặt kích thước điểm của bộ đơn sắc thành 200 μm và quét mẫu dưới chùm tia của bộ đơn sắc. Phổ đã thu được cho Ag3d và C1 ở mỗi pixel.

Hình 1: Hình ảnh quang học của băng gạc.

Bằng cách sử dụng các hình ảnh có diện tích lớn, một vị trí được xác định cho hình ảnh song song có diện tích nhỏ, độ phân giải cao. Phương pháp này đảm bảo có thể chọn được vị trí cho bản đồ có độ phân giải cao một cách nhanh chóng và chính xác. Đây là một khả năng mạnh mẽ được cung cấp bởi Hệ thống dữ liệu Avantage khoa học nhiệt.

Đối với các phép đo có độ phân giải cao, hình ảnh song song được kết hợp với hình ảnh quang phổ. Điều này đảm bảo rằng, đối với mỗi phần tử, có một phổ thu được ở mỗi pixel của hình ảnh, cho phép định lượng hình ảnh một cách chính xác.

Hình 2: Hình ảnh định lượng trạng thái hóa học từ băng gạc. Hình ảnh bên trái thể hiện sự phân bố của liên kết C-C và hình ảnh bên phải thể hiện sự phân bố của liên kết C-O. Thang đo cường độ được hiệu chỉnh theo phần trăm nguyên tử.
Hình 3: Lớp phủ của các hình ảnh Ag 3d và O 1s đã được định lượng từ cùng một khu vực như trong Hình 2
Hình 4: Lớp phủ các hình ảnh có độ phân giải cao từ C 1s và Ag 3d thu được bằng chế độ chụp ảnh song song.

Kết quả

Hình 2 cho thấy các hình ảnh được định lượng từ phép đo ánh xạ diện rộng từ các đỉnh C 1s được liên kết với C-C và C-O. Hình 3 là lớp phủ các hình ảnh định lượng của O1 và Ag3d từ cùng khu vực với các hình ảnh trong Hình 2. So sánh các hình ảnh này cho thấy rằng bạc có liên quan đến các khu vực của lớp băng có nồng độ oxy thấp.

Sau đó, những bản đồ diện tích lớn này có thể được sử dụng để xác định vị trí phân tích cho hình ảnh song song, có độ phân giải cao, diện tích nhỏ. Hình 4 cho thấy lớp phủ các hình ảnh song song của C 1s và Ag3d cho thấy rõ sự phân bố của bạc trong lớp băng gạc. Điều này cho thấy sự phân bố của bạc được xác định rõ ràng ở quy mô vi mô.

Tóm tắt

Đầu dò ESCALAB Xi+ XPS đã được sử dụng thành công để lập bản đồ định lượng nồng độ bạc thấp trên băng gạc. Kết quả cho thấy sự phân bố của bạc được xác định rõ ràng trên cả thang đo milimet và micromet.

Khả năng chọn vị trí của hình ảnh có độ phân giải cao trực tiếp từ hình ảnh diện rộng là phương pháp nhanh chóng và chính xác để tạo ra những hình ảnh định lượng này.

Nguồn: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Application-Notes/analysis-wound-dressing-appnote.pdf

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị Quang phổ quang điện tử tia X hãng Thermo Fisher.