Phương pháp SCANRDI®: Thử nghiệm vô trùng thay thế không dựa trên tăng trưởng

SCANRDI®

TÓM TẮT

 • SCANRDI® là một phương pháp vi sinh vật nhanh chóng không dựa trên tăng trưởng (RMM), phát hiện không chỉ các tế bào vi sinh vật khả thi có thể được phân lập bằng cách sử dụng đĩa thạch mà còn cả các vi sinh vật khả thi nhưng không thể nuôi cấy (VBNC), bao gồm các vi sinh vật không được phục hồi bằng các phương pháp nuôi cấy tiêu chuẩn, làm cho SCANRDI® nhạy hơn các phương pháp dựa trên tăng trưởng.
 • FDA đã chỉ ra rằng có những ứng dụng thuốc được phê duyệt sử dụng SCANRDI® cho các thử nghiệm vô trùng để phát hành sản phẩm. Do đó, công nghệ được chấp nhận trong ngành dược phẩm.
 • Người ta nhận ra rằng một số vi sinh vật sẽ không được nuôi cấy từ màng sinh học cho mục đích nhận dạng vi sinh vật do những hạn chế liên quan đến môi trường vi sinh thông thường và các thông số ủ hoặc tiếp xúc với ứng suất liên quan đến phương pháp luận.
 • Các chiến lược lưu giữ mẫu nên được phát triển bởi người dùng cuối cho phép họ lấy mẫu lại cùng một vật liệu trong trường hợp họ cần cố gắng phục hồi vi sinh vật sau khi có kết quả SCANRDI® dương tính để hỗ trợ điều tra lỗi vô trùng.
 • Các quy định Thực hành sản xuất tốt (cGMP) hiện tại yêu cầu các lỗi kiểm tra vô trùng phải được điều tra để xác định nguyên nhân có thể xảy ra nhất của sự cố. Những nghiên cứu này có thể thực hiện được mà không cần xác định xác định vi sinh vật.

TỔNG QUAN

Xét nghiệm vô trùng dựa trên tăng trưởng truyền thống theo USP <71> có thời gian ủ ít nhất 14 ngày. Điều đó không phù hợp với các sản phẩm có thời hạn sử dụng ngắn hoặc các sản phẩm được chuẩn bị để sử dụng ngay lập tức bao gồm các chế phẩm vô trùng hỗn hợp (CSP). Vào tháng 12 năm 2019, USP <1071> Thử nghiệm vi khuẩn nhanh để triển khai các sản phẩm có tuổi thọ ngắn vô trùng: Cách tiếp cận dựa trên rủi ro đã trở thành chính thức. Chương thông tin chung này cung cấp hướng dẫn cho các bên liên quan về việc sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để lựa chọn phương pháp kiểm tra vô trùng nhanh phù hợp nhất cho mục đích sử dụng dựa trên việc xem xét thời gian cho kết quả, độ đặc hiệu, giới hạn phát hiện (LOD), cỡ mẫu, thuộc tính sản phẩm và sự an toàn của bệnh nhân.

Là một phần của đánh giá rủi ro, liệu một chất ma túy không vô trùng có được sử dụng trong hỗn hợp hay không, số lượng thao tác vô trùng, mức độ kiểm soát môi trường trong cơ sở hỗn hợp và khối lượng sản phẩm được tiêm hoặc truyền nên được xem xét trong việc chỉ định CSP như một chế phẩm có nguy cơ thấp, trung bình hoặc cao. Vì CSP sẽ có thời gian ngắn ngoài sử dụng, khả năng hoàn thành thử nghiệm vô trùng trong vòng 3-4 giờ bằng cách sử dụng Phương pháp Vi sinh nhanh (RMM) thay thế, loại bỏ các lô bị ô nhiễm vi sinh vật và giải phóng các CSP qua khoảng trống mà không cần tiến hành thử nghiệm vô trùng tổng hợp 14 ngày cho phép các cơ sở duy trì đủ hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu y tế và sự an toàn của bệnh nhân.

RMM để kiểm tra vô trùng bao gồm cả phương pháp dựa trên tăng trưởng và không dựa trên tăng trưởng. Bất kể loại RMM nào, tất cả các sản phẩm thuốc phải được đánh giá về khả năng tương thích với công nghệ thay thế và được xác nhận để thể hiện khả năng so sánh với phương pháp tổng hợp bằng cách tuân theo USP <1223> Xác nhận các phương pháp vi sinh thay thế. Thông tin chung Chương <1223> cung cấp hướng dẫn về các thông số xác nhận được khuyến nghị thực hiện cho xét nghiệm vô trùng định tính sự hiện diện/vắng mặt.

Phương pháp SCANRDI®

SCANRDI® là một phương pháp vi sinh nhanh chóng các tế bào pha rắn đã được xác nhận đáp ứng các yêu cầu định tính của USP <1223> và có thể phát hiện các tế bào đơn lẻ khả thi của nhiều loại vi khuẩn, nấm men và nấm mốc. Một mô tả về công nghệ và các chi tiết xác nhận đã được trình lên FDA dưới dạng File tổng thể thuốc (Loại V CDER DMF 014621). Ngoài ra, một số tài liệu xác nhận bioMérieux có sẵn cho các công ty sử dụng Hệ thống SCANRDI để thử nghiệm CSP. Báo cáo xác thực chính (BMX.1.076552 phiên bản 1.0) cung cấp bản tóm tắt dữ liệu để hỗ trợ LOD, Tính đặc hiệu, Độ bền, Độ chắc chắn và Tương đương. Hướng dẫn xác thực (BMX.1.076403 phiên bản 1.0) cung cấp hướng dẫn về sự phù hợp của phương pháp cho CSP.”

Trong quá trình phân tích mẫu, SCANRDI® có thể phát hiện tất cả các hiện tượng huỳnh quang ở bề mặt màng và nhận ra các vi sinh vật được dán nhãn nhờ thuật toán phân biệt. Thuật toán này có thể loại bỏ các hạt huỳnh quang không đặc hiệu, tuy nhiên vẫn có thể có một số trường hợp đòi hỏi phải xác minh của nhà phân tích. Chuyên viên phòng thí nghiệm được đào tạo sử dụng kính hiển vi huỳnh quang tới để thực hiện xác minh. Các tế bào vi sinh vật khả thi dễ dàng được phân biệt bởi hình dạng, kích thước, cường độ huỳnh quang và mờ dần khi tiếp xúc lâu hơn trong kính hiển vi huỳnh quang với bước sóng kích thích từ các hạt và sợi huỳnh quang tự động có nguồn gốc từ sản phẩm.

Hệ thống SCANRDI® được ghi nhận trong việc phát hiện vi sinh vật trong các dung dịch có thể lọc và các sản phẩm hòa tan. Các nghiên cứu được công bố gần đây đã cho thấy Hệ thống SCANRDI® liệt kê các vi sinh vật khả thi trong nước cấp dược phẩm, natri clorua 0,9% tiêm và các sản phẩm thuốc nhãn khoa (1-4). Công nghệ SCANRDI® đã được chứng minh là cung cấp kết quả nhất quán và đáng tin cậy, vượt trội về mặt số lượng và không thua kém về mặt thống kê so với thử nghiệm vô trùng tổng hợp liên quan đến giới hạn phát hiện (4). Các chi tiết của các quy định không được tiết lộ, tuy nhiên, FDA đã chỉ ra rằng có những ứng dụng thuốc được phê duyệt sử dụng SCANRDI® cho các thử nghiệm vô trùng để phát hành sản phẩm (5).

Ưu điểm của các phương pháp không dựa trên tăng trưởng sử dụng Tế bào pha rắn bao gồm:

 • Khả năng phát hiện các tế bào không hoạt động, khi nuôi cấy theo cách truyền thống, đòi hỏi thời gian ủ bệnh lâu hơn, cũng như các tế bào có yêu cầu tăng trưởng phức tạp hơn thường được mô tả là vi sinh vật khả thi nhưng không thể nuôi cấy (VBNC).
 • Không phụ thuộc vào các hạn chế liên quan đến việc lựa chọn và tối ưu hóa môi trường tăng trưởng vi sinh và điều kiện ủ được sử dụng cho thử nghiệm vô trùng tổng hợp.
 • Tránh sự phục hồi chậm trễ của các vi sinh vật phát triển chậm có thể dẫn đến ô nhiễm vi khuẩn bị loại bỏ bằng các phương pháp dựa trên tăng trưởng.
 • Khả năng của xét nghiệm vô trùng không dựa trên tăng trưởng không bị ảnh hưởng bởi kháng sinh hoặc các thành phần khác có hoạt tính kháng khuẩn trong mẫu thử.
 • Khả năng xác định sự hiện diện / vắng mặt của vi sinh vật trong CSP trong ít nhất là 3 giờ; cho phép phát hiện và phản hồi theo thời gian thực trong trường hợp có kết quả ngoài thông số kỹ thuật.

Những thách thức của các phương pháp không dựa trên tăng trưởng sử dụng Tế bào pha rắn bao gồm:

 • Các kỹ thuật viên được yêu cầu đào tạo để xác thực bằng kính hiển vi cuối cùng. Thách thức này được khắc phục bằng cách có một chương trình đào tạo nội bộ có thể bao gồm đào tạo bồi dưỡng tại chỗ từ bioMérieux và kiểm tra trình độ.
 • Không có khả năng nuôi cấy nhất quán và xác định tất cả các vi sinh vật được phát hiện sau khi quét màng.

THỰC HIỆN TỐT VIỆC SẢN XUẤT

Các quy định của FDA liên quan đến các yêu cầu cGMP đối với việc điều chế các sản phẩm thuốc đã được thiết lập trong 21 CFR phần 210 và 211 của Luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm. FDA đã ban hành bản sửa đổi 2 của dự thảo hướng dẫn cho ngành công nghiệp vào tháng 1 năm 2020 về Thực hiện tốt việc sản xuất -Hướng dẫn cho các cơ sở gia công hỗn hợp thuốc ở người theo Mục 503B của Luật FD&C (6). Dự thảo hướng dẫn mới cung cấp các điều kiện rằng FDA sẽ không thực hiện hành động pháp lý liên quan đến các yêu cầu cGMP nhất định trong 21 CFR phần 210 và 211 cho đến khi các quy định mới của FDA về các yêu cầu cGMP cụ thể được công bố cho các cơ sở gia công. Trọng tâm chính của dự thảo hướng dẫn là phần 211 liên quan đến việc đảm bảo vô trùng các sản phẩm thuốc vô trùng. Các khuyến nghị phù hợp với các nguyên tắc của GMP nhưng nó cũng cung cấp cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với các yêu cầu cGMP.

Hướng dẫn của FDA năm 2020 cho ngành công nghiệp nêu rõ rằng thử nghiệm vô trùng nên được tiến hành bằng cách sử dụng USP <71> Thử nghiệm vô trùng. Bất kỳ phương pháp nào khác được sử dụng phải được xác nhận và khuyến nghị USP <1223> Xác nhận các phương pháp vi sinh thay thế để được hướng dẫn chung.

VÔ TRÙNG NGOÀI THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH NHANH CHÓNG KHÔNG DỰA TRÊN TĂNG TRƯỞNG

Khách hàng của bioMérieux đã chỉ ra rằng Mục 503B Cơ sở gia công hỗn hợp vô trùng và các phòng thí nghiệm hợp đồng hỗ trợ các cơ sở này sử dụng SCANRDI® để kiểm tra vô trùng báo cáo tỷ lệ thất bại vô trùng là <0,2%. Điều này có nghĩa là >99% thời gian các lô sản phẩm được xác nhận được phát hiện là không có vi sinh vật và có thể được phát hành để quản lý trong vòng 4 giờ.

Yêu cầu của cGMP là tiến hành điều tra các thử nghiệm vô trùng không đạt để xác định nguyên nhân gốc rễ có thể xảy ra nhất của lỗi. Các cuộc điều tra nên bao gồm xem xét hồ sơ lô, đánh giá mọi sai lệch trong sản xuất, phân tích kết quả giám sát môi trường bao gồm giám sát nhân sự và phân tích xu hướng, xác nhận hiệu quả của các biện pháp kiểm soát môi trường, và xem xét các lỗi kiểm tra độ vô trùng đối với các mẫu. Việc điều tra cũng có thể bao gồm việc phân lập và xác định (các) vi sinh vật chịu trách nhiệm về lỗi vô trùng để giúp xác định nguồn gốc của (các) vi sinh vật khi có thể.”

Về điều tra do cGMP bắt buộc, người dùng cuối có thể lấy mẫu lại cùng một vật liệu và thực hiện phương pháp kiểm tra độ vô trùng truyền thống hoặc có thể thử và phát triển các tế bào thu thập sau khi quét. Tuy nhiên, bioMérieux đã thực hiện một số nghiên cứu và đã trình bày một phương pháp tăng trưởng sau quét dễ dàng sử dụng một đĩa thạch sô cô la được ủ ở 30-35oC trong 20 -72 giờ.

Các nghiên cứu được giới hạn ở các vi sinh vật hiếu khí và dữ liệu cho thấy khả năng phục hồi tăng trưởng tốt sau khi quét đối với nấm men, nấm mốc và vi khuẩn gram dương được thử nghiệm. Vi khuẩn gram âm dễ bị hút ẩm nhất và ít có khả năng được phục hồi sau khi quét.

Các tế bào vi sinh thu thập được thiếu sự phát triển không có nghĩa là thông tin về vi sinh vật đó hoàn toàn không được biết đến. Hình thái tế bào của chất gây ô nhiễm được quan sát dưới kính hiển vi sẽ cung cấp một số thông tin để hỗ trợ điều tra. Ví dụ, các que không hình thành bào tử hầu hết có nguồn gốc từ nước trong khi cầu khuẩn có nguồn gốc từ da người. Các tế bào nấm men và các mảnh sợi nấm sẽ cho thấy sự nhiễm nấm. Ngay cả khi không có đặc điểm kỹ thuật, vẫn có thể hoàn thành một cuộc điều tra mạnh mẽ và xác định nguyên nhân của kết quả ngoài đặc điểm kỹ thuật.

Các tài liệu xác nhận bioMérieux có sẵn cho các cơ sở gia công hỗn hợp vô trùng:

 • Báo cáo xác nhận chính của hệ thống SCANRDI® – Chuẩn bị vô trùng hỗn hợp: doc no. BMX 1.076552 phiên bản 1.0 (Dữ liệu hỗ trợ Giới hạn phát hiện, Tính đặc hiệu, Độ bền & Độ chắc chắn)
 • Hướng dẫn xác thực hệ thống SCANRDI® – Kiểm tra tính phù hợp của phương pháp đối với chế phẩm vô trùng hỗn hợp: doc no. BMX 1.076403 phiên bản 1.0.

Nguồn: https://www.biomerieux.com/corp/en/resource-hub/knowledge/white-papers/pharmaceutical-qc-white-papers/non-growth-based-alternative-sterility-testing-white-paper.html

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị  hãng bioMérieux.