ARL™ EQUINOX 1000 – Thiết bị nhiễu xạ tia X (XRD)

Thiết bị nhiễu xạ tia X ARL™ EQUINOX 1000 được thiết kế cho các ứng dụng QA và nghiên cứu nhiễu xạ tia X thông thường. Thiết bị XRD công suất cao này cung cấp hoạt động đơn giản, không cần bảo trì đồng thời cung cấp hiệu suất độ phân giải cao. Các điều kiện hoạt động được lưu trong phần mềm; khi kết thúc thử nghiệm, một báo cáo phân tích tóm tắt các điều kiện hoạt động và các nhiệm vụ đã hoàn thành. Với bộ lấy mẫu tự động 30 vị trí, Máy đo nhiễu xạ tia X EQUINOX 1000 có thể chạy ở chế độ hàng loạt và không cần giám sát.

  • Máy phân tích quang phổ nhiễu xạ EQUINOX độc đáo đo tất cả các đỉnh nhiễu xạ đồng thời trên một phạm vi góc rộng. Phân tích được hoàn thành chỉ trong vài phút trên hầu hết các mẫu bất kể yêu cầu về độ phân giải.
  • Đo toàn bộ phạm vi 2 theta đồng thời và trong thời gian thực, không cần quét.
  • Bộ giữ mẫu có sẵn bao gồm bộ giữ mẫu quay cho chế độ phản xạ và truyền dẫn. Bộ giữ mẫu mao quản cho chế độ truyền, bộ thay đổi mẫu 6 hoặc 30 vị trí tự động. Bộ phận đính kèm lớp mỏng nhỏ.

Nghiên cứu, Môi trường, Địa chất, Khai thác mỏ, Xi măng, Luyện kim, Dược phẩm, Giáo dục.