ARL™ EQUINOX 3000 – Thiết bị nhiễu xạ tia X

Máy đo nhiễu xạ tia X (XRD) Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 3000 được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu phân tích cấu trúc và pha trong cả phòng thí nghiệm công nghiệp và nghiên cứu. Thiết bị này là giải pháp tiết kiệm chi phí cho QC/QA thông thường trong phòng thí nghiệm công nghiệp, nghiên cứu động học, xác định công thức, nghiên cứu và phát triển ở cả trường đại học và ngành công nghiệp.

ARL EQUINOX 3000 có một máy dò độ nhạy cao với vị trí cong độc đáo để thu được mẫu đầy đủ đồng thời theo thời gian thực, cho phép phân tích nhanh hơn, thử nghiệm tại chỗ và phát triển pha tinh thể cũng như chuyển pha.
  • Đáng tin cậy và mạnh mẽ không có bộ phận chuyển động
  • Dụng cụ điện đầy đủ 3kW
  • Thu thập dữ liệu đồng thời theo thời gian thực
  • Nhập và phân tích mẫu linh hoạt
  • Cấu hình quang học
  • Máy dò độ phân giải cao