P-6 / P-12 – Máy cô quay chân không

Cô quay hiệu quả cho nhiều mẫu

Thực hiện quá trình cô quay hiệu quả cho nhiều mẫu với Multivapor P-6 / P-12. Tăng tốc độ cô quay mẫu bằng cách xử lý đồng thời nhiều mẫu. Với tính dễ sử dụng, Multivapor™ tối đa hóa hiệu quả quy trình của bạn.

  • Cô quay đến khô: lên đến 12 mẫu song song

  • Phạm vi quay:0 – 485 vòng/phút

  • Phạm vi nhiệt độ:20 – 95°C

Hiệu quả

Nâng cao hiệu quả bằng cách xử lý song song tối đa 12 mẫu với nhiều thể tích dung môi và cỡ mẫu khác nhau. Tối đa hóa lượng mẫu với bộ thu thập phân đoạn được tích hợp trong Multivapor™ để cô quay hiệu quả cho nhiều mẫu.

Dễ dàng xử lý

Dễ dàng vận hành Multivapor P-6 / P-12 nhờ cài đặt thông số có thể điều chỉnh và lặp lại. Khả năng hiển thị đầy đủ các mẫu trong quá trình bay hơi giúp rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao hiểu biết của bạn về quy trình. Tối ưu hóa mọi công việc thủ công bằng cách xử lý mẫu dễ dàng bằng giá chuyển mẫu.

Tích hợp quy trình cao

Chọn từ nhiều bộ chuyển đổi khác nhau của Buchi để dễ dàng sử dụng các bình thủy tinh có sẵn với Multivapor P-6 / P-12. Điều chỉnh hệ thống một cách hoàn hảo theo nhu cầu bằng cách sử dụng giá thay thế linh hoạt (6 hoặc 12 mẫu). Nếu bạn đang đang làm việc với BUCHI SpeedExtractor thì khả năng sử dụng cùng loại bình sẽ tối ưu hóa quá trình chuyển mẫu.

Multivapor™ P-6 Multivapor™ P-12
Số lượng mẫu 6 12
Nhiệt độ tối đa 95°C 95°C
Nhiệt độ thấp nhất 20°C 20°C
Xoay tối đa 485 vòng/phút 485 vòng/phút

Đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp

Thiết bị cô quay cải tiến là giải pháp công nghiệp hiện đại. Tăng cường tự động hóa và khả năng xử lý nhiều mẫu song song giúp tăng hiệu quả, độ chính xác, an toàn. Được thiết kế chú trọng đến tính linh hoạt và độ tin cậy, cả SyncorePlus và Multivapor™ đều là những thiết bị cô quay song song có thể phù hợp với mọi quy trình công việc.

Giáo dục

Dành cho các ứng dụng khác nhau trong nghiên cứu cũng như giáo dục hàn lâm: Sấy khô, Cô đặc, Chiết pha rắn

Hóa chất

Dành cho ứng dụng thường quy trong kiểm soát chất lượng cũng như trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, nơi cần chuẩn bị đồng thời nhiều mẫu: Sấy khô, Cô đặc.

Thức ăn chăn nuôi

Để cô quay song song trong kiểm soát chất lượng cũng như phát triển nguyên liệu: Nồng độ.

Thực phẩm & nước giải khát

Để cô quay song song trong kiểm soát chất lượng cũng như phát triển các thành phần: Cô đặc, Chiết pha rắn.

Dược phẩm

Để kiểm soát chất lượng trong ngành dược phẩm và phát triển các thành phần mới: Sấy khô, Cô đặc, Chiết pha rắn.

Phân tích môi trường

Để cô đặc mẫu nhanh và hiệu quả nhằm theo dõi ô nhiễm môi trường: Cô đặc, Chiết pha rắn.