multiSUB Mini – Bộ điện di DNA nằm ngang loại nhỏ

MultiSUB Mini là dòng máy điện di ngang nhỏ nhất trong dòng sản phẩm, được thiết kế cho số lượng mẫu từ thấp đến trung bình. Cung cấp bao gồm : MSMINI7 giúp tối đa hóa kinh tế khi vận hanh nhưng không ảnh hưởng đến tính linh hoạt với Khay UV 7x 7cm, 7x10cm : tùy chọn 2 x 8 lược. Có tính đơn giản bằng cách thay đổi khay gel hoặc lược, thiết bị nhỏ gọn có khả năng phân giải tới 64 mẫu khác nhau, chuẩn bị sẵn 1ml mẫu hoặc tách các dải mẫu trong khoảng cách 9 cm.
Các khối chèn làm giảm thể tích của khoang chứa gel và thể tích bộ đệm, do đó tiết kiệm chi phí.
  • Bộ điện di DNA nằm ngang loại nhỏ (Mini horizontal DNA electrophoresis)
  • Lựa chọn cho các khay gel kích thước: 7x7cm, 7x10cm
  • Thể tích dung dịch đệm ít và tính kinh tế cao
  • Khả năng chạy được 64 mẫu khác nhau
  • Nhỏ gọn thích hợp cho phòng thí nghiệm nhỏ
SKU MSMINI10 MSMINI7 MSMINIDUO
Kích thước đơn vị  (cm) 9 x 21 x 9 9 x 21 x 9 9 x 21 x 9
Dung lượng mẫu tối đa 64 32 64
Khối lượng đệm cơ sở 225 225 225
Tuần hoàn đệm Không Không Không
Tùy chọn Flexicaster MS7/10-FC, MS15/20-FC, MS26-FC MS7/10-FC, MS15/20-FC, MS26-FC MS7/10-FC, MS15/20-FC, MS26-FC
Điều kiện chạy điển hình 80V, 45-60 phút 80V, 45-60 phút 80V, 45-60 phút
Bromophenol Blue Migration Rate ~ 4 – 5cm/h at 80V ~4-5cm/h at 80V ~4-5cm/h at 80V
Kích thước gel 7 x 10 7 x 7 7 x 7 & 7 x 10