Atlas™ XRF Standard Pellet Die – Khuôn ép mẫu

Atlas® XRF Standard Pellet Dies đơn giản và hoàn hảo để ép mọi loại mẫu.

Đặc điểm nổi bật
– Khuôn ép mẫu được đánh bóng, được chế tạo chính xác
– Tương thích với tất cả các máy ép Specac và nhiều máy ép mẫu khác
– Có giá trị về độ rõ ràng và chất lượng của mẫu
– (Tùy chọn) Viên nén bên trong cacbua vonfram để tránh nhiễm Fe
– (Tùy chọn) Lỗ thông khí

Ordering information

Complete die sets
No evacuation port:
GS26104 40mm Atlas® Standard Die Set
GS26103 32mm Atlas® Standard Die Set
With evacuation port:
GS26102 40mm Atlas® Standard Die Set
GS26101 32mm Atlas® Standard Die Set

Spares and accessories
Die body (no evacuation port):
GS26114 40mm Atlas® Standard Die
GS26113 32mm Atlas® Standard Die
Die body (with evacuation port):
GS26112 40mm Atlas® Standard Die
GS26111 32mm Atlas® Standard Die
GS26122 Plunger for 40mm Standard Die
GS26121 Plunger for 32mm Standard Die

Internal pressing pellets (pair):
GS26132 40mm Stainless Steel
GS26134 40mm Tungsten Carbide
GS26131 32mm Stainless Steel
GS26133 32mm Tungsten Carbide
GS26141 Die base for 32mm & 40mm
GS26152 O-ring kit for 40mm Standard die
GS26151 O-ring kit for 32mm Standard die
GS26161 Extractor cap for 32mm and 40mm