XRF 15T/25T – Máy nén chuẩn bị mẫu

Máy ép thuỷ lực

Sử dụng để ép mẫu chuẩn bị cho phân tích bằng FTIR và XRF

Cấu hình tải trọng 15T và 25T

Mã sản phẩm

GS15011 – Atlas 15T Manual Hydraulic Press
GS25011 – Atlas 25T Manual Hydraulic Press