Hỗ trợ trực tuyến

Máy nén chuẩn bị mẫu XRF 15T/25T

Máy ép thuỷ lực

Sử dụng để ép mẫu chuẩn bị cho phân tích bằng FTIR và XRF

Cấu hình tải trọng 15T và 25T

Mã sản phẩm

GS15011 – Atlas 15T Manual Hydraulic Press
GS25011 – Atlas 25T Manual Hydraulic Press

Danh mục: Hãng sản xuất: