Equinox – Cân chính xác

  • Dung tích 1200g
  • Khả năng đọc 0,001g
  • Độ lặp lại 0,002g
  • Kích thước đĩa cân 110mmø