PMB – Máy phân tích độ ẩm

Dung tích: 160g
Khả năng đọc: 0,001g / 0,01%
Độ lặp lại: 0,001g
Kích thước chảo: 100mmø
 • Dung tích: 160g
 • Khả năng đọc: 0,001g / 0,01%
 • Độ lặp lại: 0,001g
 • Đơn vị cân: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
 • Sự định cỡ: hiệu chuẩn bên ngoài
 • Thời gian ổn định: 3.0
 • Kích thước chảo: 100mmø
 • Tuyến tính: 0,002g
 • Nguồn cấp: Dây nguồn điện lưới
 • Sự thi công: nhôm đúc
 • Giao diện: RS-232, USB
 • Nhiệt độ hoạt động: 0° đến 40°C
 • Khối lượng tịnh: 6kg
 • Kích thước tổng thể: 250x360x185mm (wxdxh)
 • Phê duyệt: không áp dụng
 • Hiển thị chiều cao chữ số: 24mm
 • Cài đặt bộ nhớ: Bộ nhớ trong lưu trữ tới 99 kết quả kiểm tra và 49 cài đặt người dùng có thể lập trình Ổ USB ngoài để lưu trữ dữ liệu vô hạn kết quả kiểm tra và cài đặt