HistoCore PEGASUS – Máy xử lý mô hệ kín tự động

Xử lý song song – Không ảnh hưởng đến chất lượng mô
Xử lý mọi loại mô và kích thước. Thiết lập quy trình làm việc đáp ứng nhu cầu của phòng thí nghiệm của bạn mà không ảnh hưởng đến chất lượng mô.
Bộ xử lý mô HistoCore PEGASUS cho phép bạn chạy song song nhiều quy trình trên một thiết bị duy nhất, đảm bảo điều kiện tối ưu cho tất cả các loại mô mà không làm chậm phòng thí nghiệm của bạn.

  • Không thỏa hiệp về chất lượng mô
  • Cung cấp kết quả một cách nhất quán
  • Quản lý thuốc thử dễ dàng
  • Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với Leica Parafin
  • Tối đa hóa quá trình xử lý của bạn với băng đĩa ActivFlo
  • Thuốc thử xử lý mô được ưu tiên
  • Xử lý đồng thời tới 400 mẫu, tăng công suất lên 33% mỗi lần chạy so với bộ xử lý mô 300 cassette thông thường

HOẠT ĐỘNG

Kích thước (W x D x H): 804 x 715 x 1533 mm
Trọng lượng (Chỉ dụng cụ) : 235 kg
Trọng lượng (Bao gồm thuốc thử) : 315 kg
Số lượng hộp đựng thuốc thử 17 chai thuốc thử, 1 chai ngưng tụ
Thể tích chai tối đa: Tối đa 3.88 L
Số lần paraffin baths: 4
Dung tích: Tối đa 3.9 L mỗi paraffin bath
Thời gian nóng chảy: Tối đa 7 giờ nhiệt độ môi trường xung quanh 23°C-25°C
Phạm vi cài đặt nhiệt độ: Cài đặt điểm nóng chảy parafin: 50°C-65°C
Cài đặt nhiệt độ chờ: Điểm nóng chảy parafin + 1°C và tối đa 71°C
Công suất: Tối đa 2×200 cassettes
Nhiệt độ (paraffin) : Nhiệt độ parafin có thể lựa chọn từ 58°C đến 85°C
Nhiệt độ (xử lý thuốc thử) : Nhiệt độ môi trường xung quanh hoặc 35°C-65°C
Nhiệt độ (thuốc thử làm sạch) : 35°C-85°C
Làm đầy chân không: -60 kPa
Xả áp suất: 45 kPa

ĐIỆN

Điện áp hoạt động: 100-120VAC/220-240VAC
Tần số chính 50/60Hz
Sự tiêu thụ năng lượng: 100-120VAC 15A Tối đa; 220-240VAC 10A Tối đa
Rơ le cảnh báo cục bộ/từ xa: 30V DC, tối đa 1A

https://drive.google.com/file/d/1ytshUfAFbcHi5WqEr2aVlqPcEv-oS-6I/view?usp=share_link