HistoCore PEGASUS Plus – Bộ xử lý mô

Tự tin về kết quả của bạn
Thiết lập quy trình làm việc đáp ứng nhu cầu của phòng thí nghiệm của bạn mà không ảnh hưởng đến chất lượng mô.
Bộ xử lý mô HistoCore PEGASUS Plus cho phép bạn chạy song song nhiều giao thức trên một thiết bị duy nhất, đảm bảo điều kiện tối ưu cho tất cả các loại mô với thời gian tối ưu

  • Yên tâm về chất lượng mô
  • THEO DÕI. DẤU VẾT. THU THẬP. 100% băng cassette của bạn.
  • Giám sát thuốc thử giúp bảo vệ mô
  • Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với Leica Parafin
  • Tối đa hóa quá trình xử lý của bạn với các Cassettes ActivFlo

HOẠT ĐỘNG

Kích thước (W x D x H): 804 x 715 x 1533 mm
Trọng lượng (Chỉ dụng cụ): 235 kg
Trọng lượng (Bao gồm thuốc thử): 315 kg
Số lượng hộp đựng thuốc thử: 17 chai thuốc thử, 1 chai ngưng tụ
Thể tích chai tối đa: Tối đa 3.88 L
Số lần parafin bath: 4
Công suất: Tối đa 3.9 L per paraffin bath
Thời gian nóng chảy: Tối đa 7 giờ nhiệt độ môi trường xung quanh 23°C-25°C
Phạm vi cài đặt nhiệt độ: Cài đặt điểm nóng chảy parafin: 50°C-65°C
Cài đặt nhiệt độ chờ: Điểm nóng chảy parafin + 1°C và tối đa 71°C
Công suất:  Tối đa 2×200 cassettes
Nhiệt độ (paraffin): Nhiệt độ parafin có thể lựa chọn từ 58°C đến 85°C
Nhiệt độ (xử lý thuốc thử): Nhiệt độ môi trường xung quanh hoặc 35°C-65°C
Nhiệt độ (làm sạch thuốc thử): 35°C -85°C
Làm đầy chân không: -60 kPa
Áp suất xả: 45 kPa

ĐIỆN

Điện áp hoạt động: 100-120VAC/220-240VAC
Tần số chính: 50/60Hz
Công suất tiêu thụ: 100-120VAC 15A Tối đá; 220-240VAC 10A Tối đa
Rơ le cảnh báo cục bộ/từ xa: 30V DC, tối đa 1A