Leica RM2125 RTS – Máy cắt lát tiêu bản quay

Máy cắt lát mô thủ công RM2125 RTS có các tính năng cần thiết bạn cần để phân chia an toàn, kinh tế và quy trình làm việc được tối ưu hóa.

  • Chất lượng là điều cần thiết

Microtome thủ công RM2125 RTS sử dụng các yếu tố thiết yếu của công nghệ đã được chứng minh để cung cấp phân đoạn chất lượng cao trong một gói thủ công tiết kiệm.

  • An toàn là điều cần thiết

Bằng cách kết hợp các yếu tố thiết yếu của vận hành trực quan và các tính năng an toàn tiên tiến, máy cắt lát mô tiêu bản quay RM2125 RTS giúp người dùng làm việc an toàn trong mỗi ca làm việc.

  • Năng suất là điều cần thiết

Không lãng phí thời gian, việc phân chia hiệu quả là rất quan trọng đối với năng suất tổng thể của phòng thí nghiệm.

Kích thước (W x D x H): 438 mm x 472 mm x 265 mm (17.24 x 18.58 x 10.43 in)
Trọng lượng (không có phụ kiện): 29 kg (63.9 lbs)
Khoảng độ dày lát cắt 0.5 – 60 µm
Khoảng dẫn tiến đối tượng 25 mm
Hành trình theo phương thẳng đứng 59 mm
Lùi mẫu Tắt/Mở, xấp xỉ 20 µm
Định hướng mẫu XY – ±8°
Nấc gọt tỉa 10 µm, 50 µm

https://drive.google.com/file/d/1tcv8tyC_4SVB_gMsja69_2RS7ZC6yTv5/view?usp=share_link