Phương pháp tinh sạch tinh dầu oải hương với hệ thống Sepiatec SFC và bơm bổ sung

oải hương

Lavandula angustifolia hay còn gọi là hoa oải hương, thuộc họ thực vật oải hương. Nó được sử dụng làm cây cảnh hoặc để chiết tách nước hoa. Tinh dầu oải hương mang đến nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Các hợp chất chính của tinh dầu là các hợp chất dễ bay hơi. Phương pháp SFC để chiết tách các hợp chất khác nhau của tinh dầu oải hương bằng thiết bị Sepiatec SFC từ BUCHI được trình bày dưới đây.

Thí nghiệm tinh sạch tinh dầu hoa oải hương

Thiết bị: Hệ thống sắc ký lỏng siêu tới hạn Sepiatec SFC, chất chuẩn cột HPLC Nucleodur Si 5 um 250 x 4.0 mm

Pha động: A = carbon dioxide; B = ethanol

Điều kiện pha động:
0-11 phút: 100% A
12-21 phút: 5% B

Bơm: 2 mL/min ethanol

Mẫu: Chiết tách Lavandula angustifolia trong ethanol

Tách: Cột Nucleodur Si 5 um 250 x 4,0 mm được ổn định trong 5 phút ở tốc độ dòng 4 mL/phút với 100 % carbon dioxide. Các mẫu được tiêm tự động bằng vòng mẫu và quá trình chạy bắt đầu (thời gian chạy = 21 phút).

Bước sóng phát hiện UV được đặt ở 210 nm, bộ điều chỉnh áp suất ngược được đặt ở 150 bar và lò cột được làm nóng đến 40°C.

Kết quả

Hình 1 (a) thể hiện sắc ký đồ của quá trình tinh sạch tinh dầu oải hương. Do có nhiều thành phần trong dịch chiết nên thu được sắc ký đồ phức tạp với nhiều pic. Phân số cho phép phân loại nhiều phân số theo mùi hương của chúng. Qua pha tĩnh phân cực (silica), các hợp chất không phân cực sẽ được rửa giải trước, có mùi gỗ ngọt hoặc cay. Hầu hết các hợp chất phân cực đều có hương vị hoa hoặc gỗ đàn hương.
Phần chính của dịch chiết bao gồm các thành phần dễ bay hơi không phân cực. Điều này cho phép rửa giải trong 100% carbon dioxide. Để ngăn chặn sự kết tủa của mẫu sau bộ điều chỉnh áp suất ngược, etanol được thêm vào bằng cách sử dụng bơm bổ sung.

Kết luận

Chiết tách tinh dầu hoa oải hương bằng phương pháp tinh sạch với hệ thống Sepiatec SFC. Các phần được thu thập sẽ chứa các loại tinh dầu và mùi hương khác nhau.

Hình 1: (a) Sắc ký đồ của quá trình tinh sạch chiết xuất Lavandula angustifolia và (b) Cây hoa oải hương

Nguồn: https://www.buchi.com/en/knowledge/applications/purification-lavender-essential-oil-prep-sfc

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị sắc ký hãng BUCHI.