Phương pháp tinh sạch hợp chất trong cỏ ngọt (Stevioside) bằng hệ thống Sepiatec SFC

Stevioside

Hợp chất trong cỏ ngọt Stevioside (công thức cấu trúc xem Hình 1b) thuộc nhóm steviol glycoside – tạo vị ngọt cho cây. Khả năng tạo độ ngọt của nó cao hơn nhiều lần so với độ ngọt của đường mía và do đó là một chất thay thế đường, đã được EU phê duyệt từ năm 2011 là phụ gia thực phẩm E 960. Cây cỏ ngọt vẫn chưa được công nhận là thực phẩm

Phương pháp tinh sạch stevioside bằng thiết bị Sepiatec SFC của BUCHI được trình bày trong bài viết này. Thực hiện chiết tách bằng cách sử dụng các dung môi carbon dioxide, ethanol và nước tương thích với chất phụ gia thực phẩm.

Thí nghiệm tinh sạch Stevioside

Thiết bị: Hệ thống sắc ký lỏng siêu tới hạn Sepiatec SFC-50; chất chuẩn Cột HPLC Nucleodur Si 5 um 250 x 4,0 mm

Pha động: A = carbon dioxide (100 %); B = etanol/nước (95/5 %)

Điều kiện pha động:
0-2 phút: 95 % A / 5 % B
2-25 phút: 5-35%B
25-31 phút: 35%B

Mẫu: Chiết tách stevia officinalis 200 mg/mL trong ethanol

Tách: Nucleodur Si 5um 250 x 4,0 mm được điều hòa trong 5 phút với tốc độ dòng 4 mL/phút với 95/5 % carbon dioxide siêu tới hạn và hỗn hợp 95/5 % ethanol/nước. Các mẫu được tiêm tự động bằng vòng mẫu và quá trình chạy bắt đầu (thời gian chạy = 31 phút). Bước sóng phát hiện UV được đặt ở 210 nm, bộ điều chỉnh áp suất ngược được đặt ở 150 bar và lò cột được làm nóng đến 40°C.

Kết quả

Hình 1 (a) thể hiện sắc ký đồ chiết tách cỏ ngọt. Chiết tách cỏ ngọt bằng etanol đã hòa tan nhiều thành phần, có thể thấy trên sắc ký đồ. Stevioside là một phân tử phân cực tương tác mạnh với pha tĩnh phân cực (Silica) của cột. Do đó, stevioside rửa giải khi độ phân cực của pha động tăng mạnh do gradient. Hình 1 (b) cho thấy độ tinh khiết rất cao. Phần stevioside cũng có độ ngọt cao nhất và có nghĩa là tách khỏi rebaudioside A, một loại steviol glycoside khác có trong cỏ ngọt

Việc tinh sạch các chất thực phẩm tốt nhất nên được thực hiện bằng ethanol. Các dung môi điển hình cho RPLC như acetonitril và metanol không tương thích với thực phẩm. Việc bổ sung nước làm chất phụ gia giúp cải thiện hình dạng pic của chất phân tích phân cực do sự tăng độ phân cực của pha động.

Kết luận

Stevioside có thể được tách một cách hiệu quả bằng cách sử dụng SFC từ việc chiết tách cỏ ngọt. Việc sử dụng các dung môi tương thích với thực phẩm cho phép tinh sạch các chất chiết tách từ thực phẩm với phương pháp SFC.

Fig. 1: (a) purification of stevia officinalis extract and (b) purity analysis of fraction 24
Hình 1: (a) Chiết tách stevioside từ cây cỏ ngọt (b) Phân tích độ tinh sạch

Nguồn: https://www.buchi.com/en/knowledge/applications/separation-stevioside-sfc

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị sắc ký hãng BUCHI.