Xét nghiệm tại điểm chăm sóc (POCT) giúp giảm thời gian chờ kết quả xét nghiệm phân tử (PCR) Covid-19 tại chổ