Xác định trực tiếp hàm lượng chất béo trong mẫu thực phẩm bằng thiết bị chiết tách E-816 ECE

hàm lượng chất béo

Việc xác định hàm lượng chất béo trong các mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi là một quy trình thường xuyên trong đảm bảo chất lượng và ghi nhãn. Dưới đây là một quy trình đơn giản và dễ dàng để xác định trực tiếp hàm lượng chất béo trong các mẫu xúc xích luộc, chocolate, mayonnaise và khoai tây chiên. Mẫu được sấy khô, sau đó được chiết tách bằng phương pháp Twisselmann với thiết bị Extraction Unit E-816 ECE (Economic Continuous Extraction).

Giới thiệu

Xác định hàm lượng chất béo là một trong những phân tích chính được thực hiện trong ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. So với phương pháp thủy phân trước khi chiết tách, xác định trực tiếp hàm lượng chất béo có thể giảm thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí hóa chất.

Thí nghiệm: Xác định trực tiếp hàm lượng chất béo trong mẫu thực phẩm

Mẫu: xúc xích luộc, chocolate, mayonnaise và khoai tây chiên (tất cả đều được mua tại siêu thị địa phương). Hàm lượng chất béo ghi trên nhãn: 22,6%, 32,0%, 71,5% và 31,2% (Hình 1).

Thiết bị: : Mixer B-400, Máy chiết tách E-816 ECE, Tủ sấy

Sấy mẫu và xác định hàm lượng chất béo: Các mẫu đã được đồng nhất hóa được cân vào các thimble giấy/lọc giấy và trộn với natri sulfate. Các thimble/ giấy lọc chứa mẫu được sấy khô trong lò sấy ít nhất 60 phút ở nhiệt độ 102°C. Quá trình chiết tách được thực hiện bằng thiết bị Extraction Unit E-816 ECE (Hình 2) theo các thông số được chỉ định trong Bảng 1.

Bảng 1: Thông số chiết (Bộ chiết E-816 ECE)

Dung môi Petroleum ether
Chiết tách 60 phút (xúc xích luộc, chocolate, khoa tây chiên)
80 phút (mayonnaise)
(Gia nhiệt 100%)
Thể tích dung môi 70 ml

Các mẫu được chiết tách ba lần. Các chất chiết tách được sấy khô đến trọng lượng không đổi (30 phút) trong lò sấy ở nhiệt độ 102°C, làm nguội trong bình hút ẩm trong 1 giờ và hàm lượng chất béo tổng số được tính toán.

Kết quả và thảo luận

Mẫu Thủy phân Không thủy phân
Xúc xích luộc 22.28 (1.32%) 21.47 (1.10%)
Chocolate 31.95 (0.81%) 30.11 (1.30%)
Mayonnaise 70.91 (0.94%) 70.69 (0.69%)
Khoai tây chiên 31.51 (0.54%) 29.34 (0.56%)

Kết luận

Hàm lượng chất béo trong bốn mẫu thực phẩm được xác định bằng phương pháp chiết tách trực tiếp, tức là không có thủy phân, thấp hơn một chút so với khi thủy phân trước khi chiết tách. Khi áp dụng thủy phân, chất béo liên kết chặt chẽ với chất nền cũng được giải phóng và do đó được chiết tách bởi petroleum ether. Quan trọng là, xác định chất béo trực tiếp bằng cách sử dụng thiết bị E-816 ECE cung cấp kết quả đáng tin cậy và có thể tái lập, và thời gian cho kết quả được giảm đáng kể so với quy trình kết hợp thủy phân và chiết tách.

Nguồn: https://assets.buchi.com/image/upload/v1605790940/pdf/Short-Notes/SN_204_2015_Direct_Fat_Determination.pdf

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị chiết tách hãng BUCHI.