Vệ sinh và khử trùng đúng cách tại nơi làm việc khi có ca nhiễm Covid-19