Vắc-xin ngừa Covid-19: Mũi chích thứ 2 khác với mũi 1 liệu có thực sự an toàn?