*Ưu đãi tháng 8* cùng Biomerieux Việt Nam: “Bioball: Chủng vi sinh định lượng”