Tự động hóa việc giám sát môi trường định kỳ tuân thủ tiêu chuẩn phòng sạch GMP với MET ONE 3400+

Giám sát môi trường

Chia sẻ từ chuyên gia Tony Harrison 

Giới thiệu

Tony là chuyên gia quốc tế về thử nghiệm bổ sung GMP QC, với kinh nghiệm sâu rộng về giám sát hệ thống nước tổng lượng carbon hữu cơ (TOC) , độ dẫn điện và ozon, các phương pháp hay nhất về giám sát môi trường thường xuyên trong phòng sạch, cũng như thiết bị đo đặc tính hạt.

Ông là chuyên gia toàn cầu của Beckman Coulter Life Sciences, chuyên về giám sát môi trường thường quy trong phòng sạch tuân thủ các tiêu chuẩn GMP và ISO.Tony diễn thuyết về TOC, đếm hạt chất lỏng, khử trùng bằng ozone cho hệ thống nước và giám sát phòng sạch, đồng thời là cựu biên tập viên về Hướng dẫn ISPE về Vệ sinh bằng Ozone cho Hệ thống Nước Dược phẩm và là tổng biên tập của PHSS Best Practice.

Hướng dẫn giám sát môi trường phòng sạch

đã đáp ứng một trong 3400+ máy đếm hạt không khí tuân thủ gmpTony được giao nhiệm vụ sửa đổi ISO 14644–1 và –2 để phân loại phòng sạch. Người ta đã quyết định rằng các lĩnh vực của quá trình phân loại cần phải sửa đổi để cải thiện độ chính xác thống kê. Trước đây ông đã giữ chức Chủ tịch Nhóm làm việc ISO đã sửa đổi ISO 14698–1 và –2 để kiểm soát vi khuẩn trong phòng sạch.

*Các thử nghiệm chuyên khảo tóm tắt (dược phẩm) là các phương pháp tiêu chuẩn hóa và thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật đối với các nguyên liệu thô và thành phẩm dược phẩm thông thường. Chúng được sử dụng như một yêu cầu cơ bản cần thiết cho hầu hết các lần đệ trình quy định trên toàn thế giới.

Cần sửa đổi ISO14644–1 và –2 để phân loại phòng sạch

FDA CGMP tuyên bố: “Một chương trình giám sát cơ sở xử lý vô trùng đầy đủ cũng sẽ đánh giá sự phù hợp với các phân loại khu vực phòng sạch thường xuyên.”Nhu cầu sửa đổi ISO 14644–1 và –2 là do ngành công nghiệp lo ngại về độ chính xác của một số máy đếm hạt không khí hiện có trên thị trường, đặc biệt là các mẫu chi phí rẻ với cảm biến chất lượng thấp đến mức họ không thể định cỡ hạt bằng bất kỳ độ chính xác nào.Cũng có những lo ngại về việc các phát hiện chỉ dựa trên một số địa điểm lấy mẫu hạn chế, cũng như các phương pháp lấy mẫu thực tế mang tính thủ công.Do những vi phạm này và những hạn chế của thực tiễn hiện tại, điều quan trọng là phiên bản 2015 (được sửa đổi) của 14644–1 có yêu cầu rằng máy đếm hạt phải tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất và hiệu chuẩn của máy đếm hạt, ISO 21501–4.

Những thay đổi đối với ISO 14644–1

Những thay đổi cơ bản trong tài liệu ISO 14644–1:2015 tác động đến cộng đồng GMP là:

 • Thay đổi phương pháp tính số lượng vị trí mẫu để phân loại/tái đánh giá chất lượng.
 • Loại bỏ tính toán Giới hạn tin cậy trên (UCL) 95%.
 • Tham khảo ISO 21501–4 trong quy định* Phụ lục A trong đó xác định các yêu cầu đối với máy đếm hạt không khí
 • Loại bỏ nồng độ tối đa cho phép của hạt trong không khí/m3
 • ≥5 micron cho ISO Loại 5 từ bảng Cấp Độ Sạch (ISO Loại 5 ở mức ≥ 5 micron tương đương với Loại B theo tiêu chuẩn GMP ở trạng thái tĩnh).

Các yêu cầu tuân thủ mới, chặt chẽ hơn sẽ dẫn đến những cải tiến cơ bản đối với thực hành sản xuất không nhiễm bẩn như một phần của tài liệu CGMP của Hoa Kỳ và GMP của Châu Âu.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Sách trắng ‘Những thay đổi đối với việc phân loại lại phòng sạch theo tiêu chuẩn GMP’ của Tony Harrison.

Hướng dẫn năm 2018 của FDA về 21 CFR phần 11 Hướng dẫn về tính toàn vẹn dữ liệu cho ngành

Điều này nêu rõ: “Trong những năm gần đây, FDA ngày càng quan sát thấy các vi phạm CGMP liên quan đến tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình kiểm tra CGMP. Những vi phạm CGMP liên quan đến tính toàn vẹn dữ liệu này đã dẫn đến nhiều hành động quản lý, bao gồm thư cảnh báo, cảnh báo nhập khẩu và nghị định đồng ý.“Các công ty nên thực hiện các chiến lược có ý nghĩa và hiệu quả để quản lý rủi ro về tính toàn vẹn dữ liệu của mình dựa trên sự hiểu biết về quy trình và quản lý kiến ​​thức về công nghệ”. Nó cho biết thêm rằng các hồ sơ phải được “kiểm tra”, “xác minh” hoặc “xem xét”.

Hướng dẫn ALCOA của FDA đề cập đến:

 • A Attributable Có thể liên kết
 • L Legible Rõ ràng
 • C Contemporaneously recorded Ghi lại đồng thời
 • O Original Nguyên bản
 • A Accurate Chính xác

Qua hướng dẫn này, người quản lý Đảm bảo Chất lượng nên đặt những câu hỏi sau:

 • Có các biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng dữ liệu được hoàn thiện không?
 • Các hoạt động có được ghi lại vào thời điểm thực hiện không?
 • Các hoạt động có thuộc về một cá nhân cụ thể không?
 • Chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có thể thay đổi hồ sơ?
 • Có hồ sơ thay đổi dữ liệu không?
 • Hồ sơ có được xem xét về tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ các tiêu chuẩn đã được thiết lập không?

MET ONE 3400+ – Máy đếm tiểu phân không khí giám sát môi trường phòng sạch của Beckman Coulter Life Sciences 

đã gặp một máy đếm hạt không khí 3400+

Thiết bị tuân thủ 21 CFR Phần 11 như bản tóm tắt dưới đây:

Có các biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng dữ liệu được hoàn thiện không?

SOP điện tử và bản đồ lấy mẫu được tải lên và định cấu hình trong Máy đếm tiểu phân không khí MET ONE 3400+ , với việc kiểm soát phiên bản SOP cũng được thực hiện trong máy đếm. Các vị trí mẫu đã hoàn thành sẽ chuyển sang màu xanh lục, cho phép người dùng biết nhanh rằng chương trình giám sát môi trường định kỳ hàng ngày đã được hoàn thành và không có mẫu nào bị bỏ sót.

Các hoạt động có được ghi lại vào thời điểm thực hiện không?

Hồ sơ điện tử về các hoạt động lấy mẫu trong ngày được tạo đồng thời trên bộ đếm MET ONE 3400+ và xuất qua Ethernet mà không cần bất kỳ phần mềm bên ngoài nào, đảm bảo các hoạt động được ghi lại chính xác tại thời điểm thực hiện.

Các hoạt động có thuộc về một cá nhân cụ thể không?

MET ONE 3400+ sử dụng Microsoft Active Directory để kiểm soát thông tin xác thực Tên người dùng và Mật khẩu, đồng thời chữ ký điện tử được đính kèm vào hồ sơ điện tử mà bộ đếm tạo ra, đảm bảo rằng các hoạt động và hồ sơ có thể quy cho một cá nhân cụ thể.

Chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có thể thay đổi hồ sơ?

MET ONE 3400+ sử dụng các biện pháp kiểm soát Tên người dùng và Mật khẩu đa cấp với quyền truy cập có thể định cấu hình để đảm bảo chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể thực hiện các thay đổi đối với hồ sơ và mọi thay đổi đều được ghi lại trong Hồ sơ Kiểm tra trên máy.

Có hồ sơ thay đổi dữ liệu không?

Mọi thay đổi đều được ghi lại trong Quá trình kiểm tra trên máy, có thể được lọc và sắp xếp nhanh chóng để cung cấp báo cáo trong quá trình kiểm tra.

Hồ sơ có được xem xét về tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ các tiêu chuẩn đã được thiết lập không?

Việc xem xét và phê duyệt từ xa dữ liệu lấy mẫu qua trình duyệt web bởi nhân viên có thẩm quyền được thực hiện ngay tại chỗ–– và các hồ sơ được phê duyệt có chữ ký điện tử được tạo và xuất trực tiếp qua Ethernet.

Đặt câu hỏi cho Tony Harrison

1. Với tư cách là thành viên chủ chốt của nhóm ISO đã sửa đổi ISO 14644–1 và –2 để phân loại ô nhiễm không khí trong phòng sạch – bạn đã đặt ra những thay đổi đáng kể ảnh hưởng đến phòng sạch GMP bằng cách nhấn mạnh vào các yêu cầu lấy mẫu nghiêm ngặt hơn nhiều trong phiên bản 2015. Tại sao điều này lại quan trọng đến vậy?

Thách thức khi thiết kế phòng sạch là đảm bảo phòng có mức độ ô nhiễm không khí đồng đều ở tất cả các vị trí – và tìm cách chứng minh điều này. Chúng tôi thấy rõ rằng phiên bản năm 1999 của tiêu chuẩn ISO yêu cầu không đủ vị trí lấy mẫu để phát hiện các túi không khí bị ô nhiễm riêng biệt. Do đó, cần phải yêu cầu các công ty tăng số lượng địa điểm lấy mẫu. Điều này sẽ cho phép công ty có được thống kê rõ ràng hơn về mức độ ô nhiễm trong toàn bộ phòng sạch

2. FDA đã khuyến nghị các chiến lược hiệu quả để quản lý rủi ro về tính toàn vẹn dữ liệu trong hơn 20 năm. Bạn có thể mô tả một số lỗi/lỗi xảy ra hàng ngày và tại sao không? MET ONE 3400+ có thể giải quyết được những lỗi này không?

Nhóm giám sát môi trường phòng sạch tại một cơ sở sản xuất dược phẩm sinh học, chẳng hạn như nhà sản xuất vắc xin, thường thu thập hàng nghìn mẫu không khí phòng sạch mỗi tháng là điều rất bình thường.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc lấy mẫu là một quá trình thủ công, kỹ thuật viên phải thực hiện nhiều bước tốn thời gian trước khi họ đạt được kết quả. Hầu như không thể tránh được lỗi đơn giản của con người khi sử dụng quy trình thủ công như vậy.

Đầu tiên, họ phải tuân theo bản đồ các vị trí lấy mẫu cho từng phòng sạch. Sau đó, tại mỗi vị trí, họ nhập thủ công tên mẫu vào bộ đếm, tự cấu hình cỡ mẫu và số lượng mẫu cần lấy và in kết quả, tự đánh giá và điền vào form mẫu có sẵn. Cuối cùng, họ ký tên, các bản in trên giấy được đối chiếu và thông tin từ mỗi bản in được chuyển thủ công sang định dạng điện tử.

Tuy nhiên, FDA phát hiện ra những sai sót trong hồ sơ cuối cùng và trong quá trình kiểm tra còn phát hiện ra rằng các mẫu đã bị bỏ sót do lỗi con người.

3. Lời khuyên của FDA ALCOA nêu rõ những gì đang xảy ra và những gì cần phải làm. MET ONE 3400+ sẽ giúp các nhà quản lý giám sát môi trường phòng sạch giải quyết các khuyến nghị ALCOA của FDA như thế nào?

 • A Attributable Có thể liên kết
 • L Legible Rõ ràng
 • C Contemporaneously recorded Ghi lại đồng thời
 • O Original Nguyên bản
 • A Accurate Chính xác

MET ONE 3400+ mới được thiết kế để tự động hóa quy trình thủ công này và giúp cải thiện việc tuân thủ 21 CFR phần 11 ALCOA của FDA.

Hồ sơ điện tử được tạo đồng thời và được quy cho kỹ thuật viên, vì họ phải đăng nhập vào quầy bằng thông tin xác thực tên người dùng và mật khẩu do Microsoft Active Directory kiểm soát.

Nhập các đánh giá vào hồ sơ điện tử thông qua bàn phím qwerty trên màn hình

Sau đó, hồ sơ điện tử gốc sẽ được người giám sát xem xét/phê duyệt từ xa là chính xác bằng cách sử dụng trình duyệt web, sau đó xuất từ ​​quầy qua Ethernet hoặc Wi-Fi. Độ chính xác được xác nhận thêm bằng quy trình kiểm tra toàn diện được tích hợp sẵn.

4. MET ONE 3400+ có gì độc đáo?

Điều nổi bật ở MET ONE 3400+ là cách nó tự động hóa quy trình lấy mẫu, loại bỏ nguy cơ xảy ra lỗi thủ công và cải thiện quy trình làm việc bằng cách tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi.

đã gặp một hơn 3400 giao diện người dùng

Sau khi xác định được các vị trí lấy mẫu, tất cả những gì người dùng phải làm là tải bản đồ hiển thị các vị trí mẫu lên bộ đếm để tạo bản đồ lấy mẫu tương tác trên màn hình. Bạn chỉ cần thiết lập tính năng này một lần và sau đó nó sẽ trở thành hướng dẫn tương tác điện tử, trên màn hình mỗi khi quá trình giám sát mẫu diễn ra.

5. MET ONE 3400+ cải thiện quy trình làm việc như thế nào?

Bản đồ lấy mẫu tương tác trên màn hình có nghĩa là giờ đây kỹ thuật viên chỉ phải đi đến từng vị trí lấy mẫu như hiển thị trên màn hình; họ chạm vào vị trí trên bản đồ tương tác và bộ đếm sẽ thực hiện phần còn lại.

Không còn phải nhập tên vị trí theo cách thủ công hoặc định cấu hình bộ đếm theo cách thủ công cho từng vị trí. Điều này giúp cải thiện tính toàn vẹn của dữ liệu và giúp đảm bảo tuân thủ ALCOA.

Tiết kiệm thời gian hơn nữa trong quá trình xem xét dữ liệu. Người giám sát có thể đăng nhập từ xa thông qua trình duyệt web để xem xét/phê duyệt kết quả lấy mẫu trong ngày về tính đầy đủ và chính xác. Sau đó, họ ký tên bằng chữ ký điện tử và kích hoạt trực tiếp.

6. MET ONE 3400+ tự động thu thập dữ liệu. Tại sao điều đó lại quan trọng?

Với hàng nghìn mẫu được lấy mỗi tháng tại mỗi nhà máy, rất dễ xảy ra lỗi của con người. Việc tự động hóa quy trình giúp giảm khả năng xảy ra lỗi của con người có thể dẫn đến nguy cơ mất một lô do dữ liệu mẫu không đầy đủ/không chính xác.

7. Làm sao để đảm bảo không bỏ soát hạt, có cần phải theo dõi trực tiếp?

Việc theo dõi các hạt không thể tự động hóa, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo rằng tất cả các mẫu đều được lấy. Khi mỗi mẫu hoàn tất, vị trí mẫu sẽ chuyển sang màu xanh lục trên màn hình và kỹ thuật viên có thể xem nhanh xem họ đã lấy tất cả các mẫu cần thiết và sẽ không có mẫu bị bỏ soát

8. Thiết lập hệ thống như thế nào để nó hoạt động tự động sau đó?

Việc thiết lập chỉ là việc một lần. Chỉ cần tải lên bản đồ lấy mẫu Quy trình thao tác tiêu chuẩn (SOP), chỉ định các vị trí lấy mẫu và lập trình bộ đếm với các yêu cầu SOP lấy mẫu cho từng vị trí. Sau khi được lập trình, bộ đếm sẽ tự động hóa chương trình lấy mẫu mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng.

9. Việc cấu hình SOP dễ dàng đến mức nào?

Một tính năng khác là việc kiểm soát phiên bản quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) hiện được thực hiện bên trong bộ đếm. Quản trị viên có thể đăng nhập vào bộ đếm từ xa chỉ bằng trình duyệt web, đặt cấu hình phiên bản SOP hiện tại vào bộ đếm, chỉ định số phiên bản rồi phát hành phiên bản để sử dụng bằng Thông tin xác thực Microsoft Active Directory của họ. Tất cả hồ sơ lấy mẫu định kỳ đều có tên SOP và số phiên bản được sử dụng để lấy mẫu.

10. Hiện nay nhu cầu nghiên cứu vắc xin ngừa COVID–19 là rất lớn. MET ONE 3400+ có thể tạo ra sự khác biệt gì?

Bộ phận nghiên cứu sản xuất vắc xin không chịu sự giám sát chặt chẽ của GMP như cơ sở sản xuất.

Sau khi tìm ra vắc xin hiệu quả cho COVID–19, MET ONE 3400+ sẽ giúp các nhà sản xuất đảm bảo cơ sở tuân thủ để không bị thất lạc lô do không tuân thủ và nguồn cung vắc xin có giá trị có thể đến tay người sử dụng, các bác sĩ và y tá cần quản lý nó.

Đầu dò bộ lọc MET ONE 3400+11. MET ONE 3400+ tiết kiệm thời gian hơn so với các phương pháp truyền thống như thế nào?

Theo một cuộc khảo sát do Beckman Coulter Life Sciences thực hiện, khoản tiết kiệm thời gian lớn nhất đến từ việc tự động hóa quy trình xem xét và phê duyệt cũng như loại bỏ việc sao chép dữ liệu thủ công khỏi tất cả các tờ giấy đó. Việc này chỉ mất vài phút.

Khách hàng cho biết quá trình xem xét, phê duyệt thủ công và sao chép dữ liệu thủ công có thể mất tới 90 phút mỗi ngày, vì vậy đó là một khoản tiết kiệm thời gian lớn.

12. Phản hồi của khách hàng về MET ONE 3400+?

Thiết kế tự động 3400+ dựa trên phản hồi của khách hàng, khi khảo sát về những gì khách hàng gặp phải với các chương trình giám sát môi trường định kỳ thủ công.

Khách hàng đã rất ấn tượng về chức năng của 3400+. Một câu hỏi tôi thường nhận được là “Thật sao? Bản đồ SOP thực sự xuất hiện trên màn hình và được tự động hóa? Thật ấn tượng!” Bản đồ trên màn hình dường như là điều ấn tượng nhất mà khách hàng tập trung vào trong quá trình thực hiện thí nghiệm trên thiết bị.

Nguồn: https://www.beckman.com/resources/reading-material/interviews/tony-harrison-met-one-3400-plus

Mịnh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị giám sát môi trường hãng Beckman Coulter.