STRAIN GAGE – Thiết bị đo độ giãn dài

Máy đo độ giãn đo biến dạng, sự thay đổi về chiều dài của mẫu chia cho chiều dài ban đầu (chiều dài thước đo) của mẫu, bằng các cạnh dao tiếp xúc với mẫu. Dòng máy đo độ giãn này bao gồm các thiết bị đo sức căng.

Các mô hình trong dòng máy đo độ giãn này có thể được sử dụng để đo biến dạng dọc hoặc ngang hoặc có thể được sử dụng kết hợp để xác định giá trị ‘r’ và tỷ lệ Poisson.

 • Quá trình cơ khí dừng lại ở cả hai hướng
 • Các điểm dừng cáp được sử dụng để di chuyển quá mức khi cần thiết. Các điểm dừng cáp được chứa hoàn toàn giữa các nhánh của máy đo độ giãn và không treo bên dưới, nơi chúng có thể cản trở việc cố định – đặc biệt là trong quá trình thử nghiệm nén
 • Các đơn vị tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác của loại B-1 và ISO 9513, loại 0,5 hiện có
 • Các lưỡi dao bằng thép công cụ cứng có thể dễ dàng thay thế. Một bộ dự phòng đi kèm với mọi máy đo độ giãn
 • Các tùy chọn nhiệt độ mở rộng từ mức thấp nhất là -265°C/-450°F đến 200°C/400°F
 • Bao gồm foam case chất lượng cao
 • Cánh tay và miếng kim loại đệm có thể thay thế để dễ sửa chữa. Điều này cũng cho phép thay đổi chiều dài thước đo cho các yêu cầu kiểm tra khác nhau
 • Bộ gắn nhanh tiêu chuẩn cho phép gắn một tay vào mẫu vật

Mô hình SGM – Đơn vị số liệu: phạm vi đo, chiều dài thước đo, hướng

 • SGM-20%-50: 20%, 50mm, dọc
 • SGM-20%-25: 20%, 25 mm, dọc
 • SGM-20%-80: 20%, 80mm, dọc
 • SGM-50%-80: 50%, 80mm, dọc
 • SGM-50%-50: 50%, 50mm, dọc
 • SGM-100%-50: 100%, 50mm, dọc
 • SGMT-10%-25: +/-2.5mm, 0-25mm, ngang

Mô hình SG – Đơn vị English: phạm vi đo, chiều dài thước đo, hướng

 • SG-20%-2: 20%, 2in, dọc
 • SG-20%-1,4: 20%, 1,4 inch, dọc
 • SG-20%-1: 20%, 1in, dọc
 • SG-20%-0,5: 20%, 0,5 inch, dọc
 • SG-50%-2: 50%, 2in, dọc
 • SGT-10%-1: +/- 0,1in, 0-1in, ngang
 • SG-50%-2: 50%, 2in, longitudinal
 • SGT-10%-1: +/- 0.1in, 0-1in, transverse