VICKERS & KNOOP – Thiết bị kiểm tra độ cứng vết lõm

Tinius Olsen cung cấp các giải pháp cho nhu cầu kiểm tra Vickers và Knoop của bạn. Cho dù Vickers vi mô hay vĩ mô, yêu cầu thủ công hay tự động, Tinius Olsen có các hệ thống có thể được cấu hình để đáp ứng các nhu cầu

Với thế hệ thiết bị đo độ cứng mới nhất, chúng tôi cung cấp những cải tiến so với gần như mọi phương pháp thông thường. Các thiết kế này mang lại sự an toàn cho người dùng, hiệu quả và dễ sử dụng.

Danh mục: Brand: