Micropipet 0.2 – 1000µl

  • Điều chỉnh thể tích dễ dàng với Pit tông
  • có thể hấp tiệt trùng
  • Mũi nhọn phổ quát
  • Hoạt động dễ dàng cho người dùng thuận tay phải và tay trái
  • Bao gồm công cụ hiệu chuẩn lại

Điều chỉnh thể tích dễ dàng với Pit tông

Pit tông đã được thiết kế cẩn thận với cơ chế lò xo chất lượng cao để đảm bảo chuyển động nhẹ nhàng, không bị vướng. Đơn giản chỉ cần xoay nó để điều chỉnh thể tích thiết bị một cách thoải mái

Sử dụng các mẹo khác nhau với Tipcone phổ quát

Một Tipcone phổ quát tăng cường khả năng tương thích của thiết bị và cho phép nó dễ dàng hoạt động với hầu hết các mẹo tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận.

Thể tích tối ưu

Đảm bảo cài đặt thể tích hoàn hảo và ngăn mọi thay đổi ngẫu nhiên. Nó cũng tạo điều kiện cho hoạt động bằng một tay.

Lưu trữ an toàn với giá đỡ

Thiết bị bao gồm một Giá đỡ cho phép lưu trữ dễ dàng, hiệu quả và an toàn.

Đẩy đầu ra một cách dễ dàng với đầu đẩy đầu

Bộ đẩy Đầu tip được sắp xếp hợp lý, tích hợp cho phép đẩy đầu ra dễ dàng và tiếp cận thoải mái với các chai và ống có cổ hẹp.

Làm việc với một Grip tốt

Grippy lớn được thiết kế đặc biệt mang lại độ bám tốt và rất dễ sử dụng khi vận hành.

Chất lượng được đảm bảo với hiệu chuẩn phù hợp với ISO 8655

EZEEpette được hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm được chứng nhận ISO 17025 theo tiêu chuẩn ISO 8655. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn được bao gồm bên trong gói sản phẩm. Một công cụ hiệu chuẩn cũng được bao gồm để hiệu chuẩn lại nhanh chóng trong phòng thí nghiệm.

Làm việc với Phạm vi thể tích toàn diện

Micropipette thể tích biến đổi một kênh EZEEpette có sẵn trong 6 dải thể tích riêng biệt từ 0,2 μl đến 1000 μl.*Tham khảo bảng trong thông số kỹ thuật.

Thông số hấp tiệt trùng

Thiết bị có thể hấp tiệt trùng hoàn toàn ở 121°C và 15 psi trong thời gian 10-15 phút.

Mã hàng Phạm vi Thể tích µl Độ chính xác ±% Độ chính xác ±µl Độ chính xác ±% Độ chính xác ±µl
EZEEPETTE-2 0,2-2,0µl 2 2 0,04 1.2 0,024
EZEEPETTE-10 0,5-10µl 10 1 0,1 0,5 0,05
EZEEPETTE-20 2-20µl 20 0,8 0,16 0,4 0,08
EZEEPETTE-100 10-100µl 100 0,6 0,6 0,2 0,2
EZEEPETTE-200 20-200µl 200 0,6 1.2 0,2 1.4
EZEEPETTE-1000 100-100µl 1000 0,6 6 0,2 2