LVDT – Thiết bị đo độ giãn dài

Máy đo độ giãn đo sức căng – sự thay đổi về chiều dài của mẫu chia cho chiều dài ban đầu (chiều dài thước đo) của mẫu – bằng các cạnh dao tiếp xúc với mẫu, một trong số đó được cố định tại vị trí và cái còn lại nằm trên một cánh tay di động.

Trên các kiểu máy này, cần di chuyển được xoay – lưỡi dao nằm ở một đầu và đầu kia được gắn vào một phần ứng di chuyển qua cuộn LVDT.

Hầu hết các máy đo độ giãn này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu giữ mẫu vật chính xác bằng các tùy chọn được mô tả bên dưới, nhưng ở dạng tiêu chuẩn, chúng giữ các mẫu vật phẳng hoặc tròn từ 1,6-16mm (1/16-5/8in).

  • Tính trung bình – Với loại máy đo độ giãn này, các cạnh dao được đặt ở các mặt đối diện của mẫu thử để cung cấp mức độ căng trung bình giữa hai điểm đo.
  • Kẹp màng – Những kẹp kích hoạt bằng lò xo này cho phép đo biến dạng chính xác của vật liệu mỏng dày tới 3 mm/0,125 inch, bao gồm cả nhựa và tấm lá kim loại, mà không làm hỏng mẫu vật. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho máy đo độ giãn không trung bình và thường yêu cầu sử dụng đối trọng để hỗ trợ máy đo độ giãn.
  • Breakaway Release – Tùy chọn này lý tưởng để đo sức căng trên các mẫu có đặc tính giòn có thể gây ra hỏng hóc sớm. Nó thường yêu cầu sử dụng một đối trọng để hỗ trợ máy đo độ giãn và có sẵn cho cả máy đo độ giãn trung bình và không trung bình.
  • Sheet Metal Attachment – Tùy chọn này cho phép máy đo độ giãn phù hợp với các mẫu mỏng, phẳng. Lưu ý rằng tùy chọn này chỉ khả dụng cho máy đo độ giãn không trung bình và thường yêu cầu sử dụng đối trọng để hỗ trợ máy đo độ giãn.
  • Giá đỡ mở rộng – Tùy chọn này cho phép sử dụng máy đo độ giãn với các mẫu dày hơn độ mở tối đa 16 mm/0,625 inch trên mẫu tiêu chuẩn. Có ba phiên bản trong đó giá đỡ mở rộng cho phép gắn máy đo độ giãn trên các mẫu có độ dày 25mm/1in, 50mm/2in hoặc 75mm/3in. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho máy đo độ giãn không rung bình.
  • Nhả khí nén – Tùy chọn này được kết hợp với giá đỡ xoay và cho phép nhả khí từ xa máy đo độ giãn ra khỏi mẫu.
  • Bổ trợ đối trọng – Tùy chọn này được sử dụng để bổ trợ máy đo độ giãn và thường được sử dụng khi máy đo độ giãn được gắn vào các mẫu nhỏ hoặc dễ vỡ.