Leica IP S – Máy in thông tin lên tiêu bản

Leica IP S in thông tin lên tiêu bản chỉ trong bốn giây cho mỗi lần in khi chạy ở chế độ nối tiếp. Mực in chất lượng được thiết kế đặc biệt cho Leica Biosystems. Dù là ký tự chữ và số hay mã vạch 2D-Datamatrix, độ phân giải bản in luôn đạt yêu cầu với mức độ dễ đọc. In mã vạch cho phép các phòng thí nghiệm theo dõi mẫu vật trong suốt quy trình mô học hoàn chỉnh. Nó cũng cho phép lưu trữ đáng tin cậy với nhận dạng trường hợp nhanh chóng và chính xác. Leica IP S giúp tự động hóa quy trình sắp xếp tiêu bản để tránh lẫn lộn mẫu vật.

  • In thông tin lên tiêu bản: được sử dụng để theo dõi hỗ trợ giảm lỗi của con người thông qua tự động hóa và truy xuất nguồn gốc.
  • Công nghệ in: Leica IP S sử dụng loại mực có khả năng chống lại các hóa chất được sử dụng trong phòng thí nghiệm mô học của bạn. Mã in trên mỗi tiêu bản vẫn dễ dàng được xác định trong suốt quá trình mô học và thời gian lưu trữ.

  • In hàng loạt: In lệnh hàng loạt: 4 giây. mỗi tiêu bản (in hai dòng) In một tiêu bản: 10 giây cho thông lượng cao và quy trình làm việc được tối ưu hóa.

  • Trạm xử lý mô tự động: Trạm xử lý tùy chọn chứa tới 110 tiêu bản, tự động hóa quy trình sắp xếp tiêu bản thủ công và giúp tránh trộn lẫn trình tự các tiêu bản được in.

  • Tích hợp LIS: Được thiết kế để sử dụng như một máy trạm PC dành cho một người dùng hoặc nhiều người dùng tập trung, nơi một số máy in có thể được kết nối với một PC.